BASF zwiększył zyski mimo niskiego popytu

Ponadto w przypadku niektórych produktów bazowych i częściowo w segmencie Performance Products odnotowano wyższą niż spodziewana presję na marże. Dlatego firma BASF zainicjowała program restrukturyzacji w tym segmencie, który ma przynieść wzrost zysku o około 500 mln euro od 2017 r.

BASF przewiduje obecnie, że w 2015 r. sprzedaż i marża EBITDA będą zgodne z oczekiwaniami rynku. Poziom EBITDA jest szacowany na 10 do 12 mld euro. Jak zwykle firma przedstawi perspektywy na 2015 r. na dorocznej konferencji prasowej zaplanowanej na 27 lutego 2015 r., a także ogłosi aktualizację swoich długookresowych celów.

- Jeżeli chodzi o nasz kierunek strategiczny, realizujemy go zgodnie z planem - stwierdził Bock. - Nawet jeżeli otoczenie jest nieco trudniejsze, będziemy kontynuować rentowny wzrost.

Innowacje są zasadniczym filarem strategii "Tworzymy chemię". W 2020 r. BASF zamierza osiągnąć 30 mld euro wpływów ze sprzedaży produktów, które są na rynku od mniej niż 10 lat. Podstawą tych innowacji jest sprawne i wydajne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a szczególnie poszerzenie ich o poszukiwania w zakresie zaawansowanych materiałów (Szanghaj, Chiny), biotechnologii (Karolina Północna, USA) i inżynierii procesowej (Ludwigshafen, Niemcy).

Wyniki poszczególnych segmentów

Sprzedaż w segmencie Chemicals dorównała poziomowi odnotowanemu w ubiegłorocznym trzecim kwartale. Otoczenie rynkowe w Azji było trudne; w Europie nastąpił spadek wolumenu sprzedaży. Z kolei w Ameryce Północnej znacznie zwiększył się wolumen sprzedaży w dziale Petrochemicals. Zyski w tym segmencie wyniosły 616 mln euro i były wyższe w porównaniu z poprzednim trzecim kwartałem o 89 mln euro, głównie dzięki wyższym marżom.

W segmencie Performance Products sprzedaż osiągnęła poziom z trzeciego kwartału 2013 r. Wolumen oraz ceny sprzedaży pozostały stabilne przy niekorzystnym wpływie zmian kursowych. Wolumen wzrósł znacznie w dziale Performance Chemicals. Niestety w dziale Paper Chemicals spadek wolumenu przełożył się na znaczne zmniejszenie wpływów ze sprzedaży. Częściowo dzięki restrukturyzacji udało się obniżyć koszty stałe. Zysk na poziomie 376 mln euro odpowiadał poziomowi z trzeciego kwartału ubiegłego roku.

W segmencie Functional Materials & Solutions sprzedaż przekroczyła poziom z trzeciego kwartału 2013 r. o 2 proc. W większości obszarów biznesowych można było podnieść ceny, co z nadwyżką skompensowało negatywny wpływ zmian kursowych. Utrzymał się duży popyt ze strony branży motoryzacyjnej, zwłaszcza na katalizatory. Zyski wzrosły o 10 mln euro, do 310 mln euro, głównie za sprawą większego wkładu działów Coatings i Catalysts.

W segmencie Agricultural Solutions sprzedaż była o 3 proc. niższa w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 r. Ciągle spadające ceny towarów rolnych i spowodowana tym ostrożność w dokonywaniu zakupów były zauważalne niemal na wszystkich rynkach. Podwyżki cen we wszystkich regionach nie zdołały skompensować skutków spadku wolumenu sprzedaży. Zyski - w kwartale przypadającym na tradycyjnie słabszy sezon - spadły o 129 mln euro do 43 mln euro. Oprócz niższego wolumenu w dużej mierze przyczyniły się do tego słabsze marże związane z mniej korzystną strukturą produktów, a także zwiększone nakłady na badania i rozwój, produkcję i dystrybucję.