BP Energy Outlook 2018 - Perspektywy dla rynku energetycznego

Emisja dwutlenku węgla

Zgodnie ze scenariuszem Transformacji Ewolucyjnej do 2040 r. emisja dwutlenku węgla wzrośnie o 10%. Choć jest to o wiele niższe tempo wzrostu niż obserwowane w ostatnich 25 latach, jednak jest wyższe niż ostry spadek, który uważa się za konieczny do spełnienia zobowiązań podjętych podczas paryskiego szczytu klimatycznego.

W raporcie „Perspektywy...” rozważany jest także scenariusz „Jeszcze Szybsza Transformacja”, w którym krzywa spadku emisji dwutlenku węgla pokrywa się z krzywą wynikającą ze scenariusza „Zrównoważonego Rozwoju” Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakładającego spadek emisji o prawie 50% do 2040 r. Zgodnie z tym scenariuszem większość dodatkowych spadków emisji w stosunku do scenariusza Transformacji Ewolucyjnej pochodzi z sektora energetycznego, który do roku 2040 r. prawie całkowicie uwolni się od węgla.

- Potrzebujemy bardziej zdecydowanego odcięcia się od przeszłości - zaznaczył Dudley. - W BP uważamy, że kluczową rolę w tej kwestii musi odgrywać cena uprawnień do emisji, ponieważ stanowi dla wszystkich zachętę do wypełniania zobowiązań – od konsumentów, którzy mogą korzystać z energii bardziej efektywnie, po producentów, którzy mogą dostarczać więcej rodzajów energii niskoemisyjnej.