BP Energy Outlook 2018 - Perspektywy dla rynku energetycznego

Zużycie gazu ziemnego będzie silnie rosło w okresie objętym prognozą, do czego przyczyni się rosnące uprzemysłowienie oraz zapotrzebowanie na energię w szybko rozwijających się rosnących gospodarkach, postępująca rezygnacja z węgla na rzecz gazu ziemnego oraz większa dostępność tanich dostaw z Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Do roku 2040 USA będzie odpowiadać za prawie jedną czwartą światowej produkcji gazu ziemnego, a globalne dostawy gazu LNG wzrosną ponad dwukrotnie. Utrzymujący się wzrost podaży gazu LNG istotnie zwiększa dostępność gazu na całym świecie, a wolumen dostaw LNG przewyższy wielkość międzyregionalnego transportu rurociągowego na początku lat 20-tych.

Zużycie węgla przestaje rosnąć w okresie objętym prognozą „Perspektywy...”, a spadek zużycia w Chinach i krajach OECD zostanie zrównoważony przez rosnący popyt w Indiach i innych wschodzących gospodarkach azjatyckich. Chiny pozostaną największym rynkiem zbytu dla węgla i odpowiadać będą za 40% światowego popytu na węgiel do 2040 r.

Udział energii odnawialnej wzrośnie o ponad 400% i na energię tą przypadać będzie ponad 50% wzrostu produkcji energii na świecie. Tak silny wzrost możliwy będzie dzięki rosnącej konkurencyjności energii wiatrowej i słonecznej. W miarę stopniowego wycofywania dotacji do połowy lat 20-stych, energia odnawialna będzie w coraz większym stopniu w stanie samodzielnie konkurować z innymi paliwami. We wzroście największy udział będą mieć Chiny, które wyprodukują więcej energii odnawialnej niż wszystkiej kraje OECD, a Indie będą drugim pod względem wielkości źródłem wzrostu do 2030 r.

Analiza sektorowa

Sektor energetyczny przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną w prawie 70%. Nastąpi istotna zmiana w koszyku energetycznym wykorzystywanym do wytwarzania energii, a energia odnawialna będzie zwiększać swój udział szybciej niż jakiekolwiek inne źródło energii w przeszłości - z obecnych 7% do ok. 25% w 2040 r. Nie mniej jednak węgiel pozostanie najważniejszym źródłem energii w sektorze energetycznym do 2040 r.

Popyt na energię w sektorze transportu wzrośnie jedynie o 25% pomimo ponad dwukrotnego wzrostu zapotrzebowania na usługi transportowe, do czego przyczynia się szybszy wzrost sprawności pojazdów. Dominującym paliwem w sektorze transportu nadal będzie ropa naftowa (ok. 85% w 2040 r.), pomimo rosnącego udziału paliw alternatywnych, w tym w szczególności gazu ziemnego i elektryczności.

Tegoroczne wydanie raportu „Perspektywy...” argumentuje, że udział elektryczności w sektorze transportu można najlepiej określić na podstawie zarówno liczby pojazdów elektrycznych jak i intensywności użytkowania każdego takiego pojazdu. Zgodnie ze scenariuszem Transformacji Ewolucyjnej udział pojazdów elektrycznych w światowej flocie wzrośnie do ok. 15% w roku 2040. Wówczas będzie ich ponad 300 milionów we flocie liczącej prawie 2 miliardy. Jednak udział pojazdów zasilanych elektrycznością w całkowitej liczbie kilometrów pokonanych przez samochody osobowe, która odzwierciedla intensywność użytkowania samochodów elektrycznych, wyniesie ponad 30%. Praca „Perspektywy...” wskazuje, w jaki sposób w pełni autonomiczne pojazdy oraz współużytkowanie samochodów może potencjalnie znacznie przyczynić się do zwiększenia intensywności użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym.