Bardzo dobre półroczne wyniki Grupy Ciech

Bardzo dobre półroczne wyniki…
Grupa Ciech kolejny raz wypracowała wzrost zysków i marż. EBITDA znormalizowana Grupy za II kw. 2016 r. wzrosła o 21,3 proc. r/r i wyniosła 227,8 mln zł, natomiast w całym I półroczu 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 434,0 mln zł (wzrost o 14,0 proc. r/r). Marża EBITDA (Z) ukształtowała się na poziomie 25,6 proc., co oznacza wzrost o 2,6 p.p. w stosunku do I półrocza 2015 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Ciech za I półrocze br. wyniosły 1 693,6 mln zł (wzrost o 2,1 proc. r/r), zysk operacyjny (EBIT) - 344,4 mln zł (wzrost o 43,0 proc. r/r), EBITDA po korektach normalizacyjnych - 434,0 mln zł (wzrost o 14,0 proc. r/r), a zysk netto - 264,3 mln zł (wzrost o 90,5 proc. r/r). W I półroczu br. Grupa wypracowała także wyższe marże na wszystkich poziomach.

W wydanym komunikacie zarząd spółki podkreśla, iż osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji strategii opartej na wzroście organicznym, optymalizacji kosztowej oraz obniżaniu poziomu zadłużenia Ciech w długim terminie.

- Kolejny okres bardzo dobrych wyników to efekt ogromnej pracy, jaką zarząd spółki wykonał na rzecz długoterminowej budowy jej wartości - powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu spółki. - Konsekwentnie i przy pełnym wsparciu wiarygodnego inwestora strategicznego, realizujemy strategie przekształcenia Ciech w profesjonalnie zarządzaną firmę o silnej pozycji międzynarodowej.

W ostatnim czasie spółka intensywnie rozwijała sprzedaż. Obecna jest już na ponad 100 rynkach na świecie i stale umacnia swoją pozycję globalną.

- Stale obniżamy koszty funkcjonowania, podnosimy jakość naszych produktów oraz dywersyfikujemy i rozwijamy nasze portfolio - mówi Tybura. - To wszystko przełożyło się na dobre wyniki finansowe. Jednocześnie wciąż sprzyjało nam otoczenie zewnętrzne: tańsze niż rok wcześniej surowce energetyczne oraz korzystna sytuacja walutowa. Naszym największym wyzwaniem wciąż pozostaje obniżenie długu, który nadal jest na wysokim poziomie.

Realizując strategię ekspansji zagranicznej, w sierpniu zarząd Ciech podjął decyzję o wprowadzeniu akcji Ciech do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w formie dual listing. Pierwsze notowanie odbyło się 23 sierpnia br. i od tego czasu Ciech jest pierwszą polską spółką notowaną równolegle na giełdzie w Warszawie i we Frankfurcie. Ruch ten pozwoli przede wszystkim zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną spółki, co powinno wspierać długofalowe budowanie jej wartości.

- Ciech będzie notowany na jednym parkiecie razem z największymi europejskimi firmami chemicznymi - tłumaczy Tybura. - Będziemy więc podlegać tym samym kryteriom oceny naszego potencjału i efektów biznesowych przez międzynarodowych ekspertów co np. BASF czy K+S. Jednocześnie chcę podkreślić, że giełda w Warszawie pozostaje dla nas wciąż głównym rynkiem notowań.

I półrocze roku to dla Ciechu także realizacja ważnych inwestycji. W I kw. zakończyła się rozbudowa mocy produkcyjnych sody w ramach projektu Soda +200, a pod koniec II kw. inwestycja modernizacji i rozbudowy pieca do produkcji szklistego krzemianu sodu w Ciech Vitrosilicon.

Ponadto w sierpniu spółka Ciech wypłaciła dywidendę. 16 czerwca br. Walne Zgromadzenie spółki podjęło decyzję o przeznaczeniu 150 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Wypłata w wysokości 2,85 zł na akcję, miała miejsce 16 sierpnia.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

mateusz
mateusz
*.108.49.28

Wysłany: 2016-08-31 17:00:16

no i to dobra wiadomość, widać, że firma dobrze zarządzana, tego właśnie tu było trzeba, oby tak dalej!