Basell Orlen Polyolefins w 2008 roku

Basell Orlen Polyolefins w…
Produkcja odbywająca się w instalacjach Basell Orlen Polyolefins w Płocku była w ubiegłym roku nieznacznie niższa niż w 2007 r. Wszystkiemu winne załamanie na światowych rynkach.

Grupa Orlen, w skład której wchodzą m.in. spółki Basell Orlen Polyolefins oraz czeski Unipetrol jest jedynym producentem poliolefin w Polsce oraz Czechach i tym samym jednym z największych podmiotów na tym rynku w naszej części Europy. Koncern podsumował swoje ubiegłoroczne dokonania rynkowe.

Całkowita ilość poliolefin wyprodukowanych w 2008 r. przez Grupę Orlen okazała się nieznacznie niższa od wielkości z 2007 r. Produkcję polietylenu na instalacjach w Polsce i Czechach wyniosła w ub. roku 644 tys. ton i była o 2,4 proc. mniejsza niż w 2007 r. Wielkość produkcji polipropylenu wyniosła rok temu ponad 545 tys. ton i była o ok. 3,7 proc. mniejsza tego, co udało się wyprodukować w Orlenie w 2007 r.

Basell Orlen Polyolefins, instalacje w Płocku

Jak tłumaczą w tradycyjnym raporcie rocznym przedstawiciele płockiego koncernu pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku odznaczały się dość wysokim popytem na produkty petrochemiczne. Jednocześnie jednak w tym czasie panowały bardzo wysokie ceny na rynkach europejskich. Dopiero końcówka roku przyniosła gwałtowne załamanie.

Dość mocno pogorszyła się koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie, co w konsekwencji spowodowało dramatyczne załamanie na krajowym rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. Nastąpiła zauważalna redukcja w odbiorze produktów ze strony producentów tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PVC, PET, poliamidu), kauczuków syntetycznych, etoksylatów (do produkcji środków powierzchniowo czynnych) i polioli, TDI (do produkcji poliuretanów), kaprolaktamu, Bisfenolu A, żywic fenolowych, płynów chłodniczych, bezwodnika ftalowego oraz nawozów sztucznych.

Notowania produktów petrochemicznych w krótkim okresie wykazywały rekordowe spadki cen - nawet do 60 proc., a ograniczenia w przetwórstwie wpłynęły mocno na wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2008 r., zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

Dużo gorsza koniunktura na rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych przełożyła się w konsekwencji na niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych, stąd m.in. słabsze wyniki jeśli idzie o skalę produkcji.

Z instalacji Basell Orlen Polyolefins uzyskano rok temu łącznie blisko 80 tys. ton mniej produktów niż w 2007 r. Spadek produkcji w segmencie polietylenu i polipropylenu spowodowany był wspomnianym zmniejszonym popytem na tworzywa sztuczne szczególnie ze strony producentów części samochodowych oraz rur. Ograniczenie popytu na polimery spowodowało spadek ich cen poniżej cen monomerów.

Jeśli chodzi o kierunki sprzedaży realizowanej przez Basell Orlen Polyolefins to ponad 40 proc. trafia na rynek polski. Pozostała część dystrybuowana jest w ramach europejskiego systemu łańcucha dostaw firmy LyondellBasell. Głównymi zagranicznymi odbiorcami produktów z Płocka są klienci z Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Warto wspomnieć, że wszystkie produkty Basell Orlen Polyolefins są konfekcjonowane i wysyłane z nowoczesnej platformy logistycznej złożonej z 63 silosów o pojemności 400 ton każdy, rozmieszczonych na powierzchni ponad 95 tys. mkw.

Podsumowując ubiegłoroczne inwestycje Grupy trzeba wspomnieć o kontynuacji budowy instalacji PX do produkcji paraksylenu oraz budowie instalacji PTA do produkcji kwasu tereftalowego. Ta pierwsza ma być gotowa w przyszłym roku i mieć zdolności produkcyjne rzędu 400 tys. ton. Ulokowana zostanie w Płocka. Z kolei instalacja do produkcji kwasu tereftalowego stanie we Włocławku na terenie Anwilu. Projektowane moce produkcyjne to 600 tys. ton kwasu rocznie, uruchomienie przewidziano również na 2010 r.

Warto jeszcze wspomnieć, że największymi odbiorcami etylenu i propylenu z zakładów w Płocku byli producenci tworzyw sztucznych, w tym głównie Anwil oraz Basell Orlen Polyolefins. Pozostałe produkty, poza rynkiem krajowym, znajdowały głównych nabywców w Niemczech, Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji. Całkowita wartość sprzedaży eksportowej produktów z Płocka w 2008 r. wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu z 2007 r. Wśród głównych kierunków importu poliolefin do Polski znalazły się takie kraje jak Niemcy, Holandia, Węgry oraz Słowacja.

Czytaj więcej: Rynek 842 Sprzedaż 131