Bayer uruchamia w Polsce laboratorium BayLab

Bayer uruchamia w Polsce laboratorium BayLab
Koncern Bayer uruchamia w Polsce nowy projekt. To multimedialny salon, który ma na celu popularyzację nauki.

Salon o nazwie BayLab, pomyślany jako miejsce spotkań społeczeństwa z nauką, działać będzie w stolicy. Ulokowany został w siedzibie firmy przy ulicy Aleje Jerozolimskie 158. To drugie tego typu miejsce w Europie. Pierwsze powstało w Niemczech.

- Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy – to wartości, które Bayer promuje w swoim otoczeniu. Chcemy, by młodzi ludzie uwierzyli, że mogą naprawdę wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko dla nich, ale i dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Będziemy dzielić się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania naukowe i ich zastosowanie w praktyce – mówi Christophe Dumont, prezes zarządu polskiego oddziału firmy Bayer.

W salonie można będzie obejrzeć m.in. rozmaite filmy naukowe, wziąć udział w grach i przyjrzeć się z bliska zjawiskom chemicznym, fizycznym i biologicznym. Dla uczniów szkół podstawowych organizowane będą warsztaty, a dla starszych gości debaty popularno-naukowe i spotkania z pasjonatami z różnych dziedzin.

BayLab


BayLab będzie publicznie dostępny wiosną 2013 r., zaś dokładny program wydarzeń ustalony zostanie już niebawem. Wstęp do tego interdyscyplinarnego i multimedialnego salonu ma być bezpłatny. Wymagana będzie jedynie wcześniejsza rejestracja. Patronat nad projektem objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Warszawska oraz miesięcznik Focus. BayLab to element globalnego programu promocji nauki „Making Science Make Sense”.

Zaangażowanie koncernu w działalność badawczo – rozwojową jest imponujące. Każdego roku przeznacza on na projekty badawcze i rozwojowe ok. 3 mld euro. Zatrudnia aż 13 tys. naukowców. Tylko w ubiegłym roku złożył 600 wniosków patentowych.

- Dziś nasza firma wprowadza innowacyjne rozwiązania na wszystkich polach działalności zgodnie z motto „Science For A Better Life”. Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która prowadzi równoczesne badania nad poprawą zdrowia ludzi, zwierząt i roślin - mówi Christophe Dumont . - Dostrzegamy ogromny potencjał w badaniach interdyscyplinarnych. Ich wyniki wykorzystujemy zarówno w lekach dla ludzi i preparatach dla zwierząt, jak również środkach ochrony upraw, plonów oraz nasion.

Czytaj więcej: Badania 135