Bibby Factors współpracuje z branżą tworzyw sztucznych

Bibby Factors współpracuje… Od 2002 r. działa na polskim rynku faktoringu firma Bibby Factors. Rodzime firmy coraz chętniej sięgają po faktoring. Z rozwiązania korzystają również przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży tworzyw sztucznych.

Sześć lat działania i około 500 klientów - tak w tej chwili przedstawiają się główne statystyki Bibby Factors odnośnie obecności firmy w Polsce. Należy ona do Grupy Bibby Financial Services - finansowej części brytyjskiego koncernu Bibby Line Group Ltd, istniejącego już 201 lat. Co ciekawe Polska była pierwszym krajem w kontynentalnej części Europy, w którym Bibby rozpoczęło działalność.

Rozwój firmy w naszym kraju nastąpił dość szybko. W tej chwili dysponuje już trzema biurami: w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. - Zdecydowała wielkość i atrakcyjność rynku, ówczesna perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz fakt, że faktoring był u nas w kraju prawie nieznany - w taki sposób Żaneta Najda, kierownik ds. marketingu w Bibby Factors tłumaczy powody, dla których firma zainteresowała się polskim rynkiem. - W ciągu niespełna sześciu lat udało się nam stworzyć ponad 50 osobowy zespół pracowników, ekspertów w swojej branży. Baza ponad 250 pośredników oznacza z pewnością duże zaufanie do Bibby.

Siedziba Bibby Factors w Warszawie

Czym jest więc faktoring i dlaczego zdobywa coraz większą popularność?

Polega on na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług i jest połączony z finansowaniem klientów. Faktorzy zapewniają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury. Często bywa tak, że po sprzedaży towaru firma musi wypełnić obowiązek zapłacenia podatków - dochód z faktury został już bowiem formalnie zrealizowany. Jednak pieniądze od kontrahenta jeszcze nie wpłynęły. I wtedy właśnie pojawia się faktor. Firmy korzystające z faktoringu uzyskują finansowanie, dzięki czemu mogą spłacać swoje zobowiązania.

Okazuje się, że coraz więcej firm z sektora tworzyw sztucznych wykorzystuje tego typu usługę. - Branża tworzyw sztucznych jest branżą szybko rozwijającą się. Oznacza to, że wydłużają się terminy płatności za produkty, a wtedy firmy borykają się z problemem zatorów płatniczych. Dodatkową korzyścią z finansowania jest możliwość wykorzystania pieniędzy na rozwój firmy. Bez wątpienia świadomość korzyści wynikających z korzystania z faktoringu jest coraz większa i wzrasta wraz z rozwojem firm - dodaje Żaneta Najda.

Na razie jednak nie zmienia to sposobu postrzegania firm faktoringowych. Te bowiem często w naszym kraju są traktowane jako firmy windykacyjne. Tymczasem jest to ocena całkowicie mylna. Firmy faktoringowe oferują przede wszystkim finansowanie należności - faktur. W Wielkiej Brytanii, gdzie świadomość tego, czym jest faktoring jest dużo większa, różnorodność usług znajduje odzwierciedlenie w ich nazewnictwie, dzięki czemu klienci mają lepszą orientację, wiedzę czego mogą od faktora wymagać i za co płacą.

Co ciekawe w ciągu sześciu lat obecności w Polsce firma nie tylko rozwija krajowy rynek faktoringu, ale też włącza się w działalność charytatywną. Co roku jej pracownicy wybierają instytucję, którą wspierają przez 12 miesięcy. W tym celu organizowane są zbiórki potrzebnych rzeczy bądź pieniędzy. Właściciel firmy sir Michael Bibby podwaja wartość zebranych pieniędzy, a pracownicy w Warszawie przekazują dary potrzebującym. W tej chwili Bibby Factors Polska wspiera Dom Samotnej Matki w Brwinowie zbierając zarówno środki pieniężne jak i inne potrzebne rzeczy (ubrania, zabawki). Pracownicy włączają się również do pomocy w odnowienie budynku. Kobiety, które trafiają do Domu w Brwinowie często nie mają z sobą ani ubrań ani żadnych najpotrzebniejszych rzeczy. Stąd zaangażowanie Bibby Factors.

Czytaj więcej:
Finanse 137
Rynek 1092