Borealis poprawił wyniki w trzecim kwartale

Borealis poprawił wyniki w trzecim kwartale
Zysk netto spółki Borealis w III kwartale 2012 roku wyniósł 131 mln euro. To lepszy rezultat aniżeli w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy wyniósł on 129 mln euro. Zwiększenie zysku było rezultatem dobrych rezultatów w segmencie chemikaliów oraz poprawy wyników w dziale poliolefin, mimo utrzymującej się niekorzystnej sytuacji rynkowej. Natomiast pogorszenie wyników firma odnotowała w dziale nawozów, głównie ze względu na pogorszenie koniunktury i koszty operacyjne.

W dobrej kondycji pozostawała spółka joint venture Borealis - Borouge. W chwili obecnej nabierają tempa prace przygotowawcze przed planowanym uruchomieniem nowej części kompleksu w 2014 roku.

Podsumowując najbardziej znaczące wydarzenia trzeciego kwartału, spółka przypomina w swoim komunikacie sprzedaż technologii produkcji melaminy szwajcarskiej spółce Urea Casale. Do swoich sukcesów zalicza udział w targach K 2013. Pod hasłem "Open your mind" Borealis zaprezentował podczas targów rozwiązania w zakresie lekkich detali dla sektora motoryzacyjnego oraz innowacje produktowe pozwalające na osiągnięcie estetycznej powierzchni przedmiotów.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w trzecim kwartale, choć pewien wpływ na nie miały problemy operacyjne w dziale amoniaku - powiedział Mark Garrett, dyrektor generalny Borealis. - Będziemy kontynuować działania zmierzające do optymalizacji działu poliolefin w Europie, aby zwiększyć zyski i zapewnić rozwój w niepewnej sytuacji rynkowej. Będziemy niebawem podejmować niezbędne decyzje, aby zapewnić lepsze perspektywy na przyszłość. Będziemy także kontynuować optymalizację i rozwój naszego sektora nawozowego.