Borealis przejmie producenta polimerów specjalistycznych

Borealis przejmie producenta…
Koncern Borealis zawarł porozumienie z spółką DuPont Holding Netherlands B.V. w sprawie przejęcia 67 proc. udziałów w firmie Speciality Polymers Antwerp N.V. Do tej pory to DuPont dysponował większością w belgijskiej spółce joint venture DuPont i Borealisa.

- Przejęcie pełni udziałów w spółce Speciality Polymers Antwerp pozostaje w zgodzie z naszym planem rozwoju działu poliolefin w specyficznych obszarach rynku - powiedział Mark Garrett, szef koncernu Borealis. - Kopolimery akrylowe, które są częścią oferty spółki Speciality Polymers Antwerp, stanowi ważny element w rozwijaniu zaawansowanych produktów skierowanych na rynek energetyki i infrastruktury.

Porozumienie przewiduje, iż DuPont będzie kontynuować sprzedaż produkowanych w zakładach w Antwerpii produktów - EVA oraz kopolimerów akrylowych.

Zawarcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgody urzędu antymonopolowego i będzie przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi.

Czytaj więcej: Polimery 107 Rynek 863