Borealis świętuje swoje trzydziestolecie

Trwająca globalna ekspansja - od Porvoo do Pasadeny

Dzięki silnemu wsparciu dwóch większościowych akcjonariuszy OMV (Austria) i The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC, ZEA), Borealis nadal rozszerza swój globalny zasięg, aby stać się w pełni zorientowanym na klienta dostawcą zaawansowanych i zrównoważonych rozwiązań polimerowych w kluczowych sektorach, takich jak energia, mobilność, produkty konsumenckie i infrastruktura. Spółka joint venture Borouge, założona w 1998 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i notowana na Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) od 2022 r., jest jednym z największych na świecie zintegrowanych kompleksów poliolefinowych. Obecnie jest to miejsce największego w historii projektu rozwojowego firmy: Borouge 4, nowego zakładu w Ruwais o wartości 6,2 mld USD, który będzie obsługiwał klientów na Bliskim Wschodzie i w Azji. W Ameryce Północnej spółka joint venture Baystar, założona w 2017 r. i prowadzona z partnerem TotalEnergies, obejmowała budowę nowego krakera etanu, a także najbardziej zaawansowanego zakładu Borstar, jaki kiedykolwiek zbudowano poza Europą. Najnowocześniejszy zakład PE Borstar 3G w Pasadenie w Teksasie o wartości 1,4 mld USD został uruchomiony pod koniec 2023 r. i po raz pierwszy wprowadził Borstar na ten kontynent. Zaangażowanie Borealis w Europie jako lokalizacji produkcji jest potwierdzone przez nową, światowej skali instalację odwodornienia propanu (PDH), która jest obecnie w budowie w zakładach Borealis w Kallo w Belgii.

borealis-30-years-anniversary

Dbałość o najwyższe standardy ESG

Wspólny zestaw wartości - We Care, We're Curious, We Progress - reguluje wszystkie aspekty prowadzenia działalności w Borealis i jednoczy wysoce wielokulturową i zróżnicowaną grupę pracowników z około 120 krajów. Zrównoważony rozwój jest obecny we wszystkich działaniach Borealis, od badań i rozwoju po produkcję, od zaopatrzenia po zaangażowanie interesariuszy i dekarbonizację. Do 2030 r. 100% energii elektrycznej wykorzystywanej do prowadzenia własnej działalności produkcyjnej w Europie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Borealis zredukuje emisje z Zakresu 1 i Zakresu 2 z 5,1 miliona ton rocznie (poziom bazowy z 2019 r.) do poniżej 2 milionów ton w 2030 r.

Borealis dąży również do tego, aby być jedną z najbezpieczniejszych firm w sektorze petrochemicznym, zobowiązując się do "Zero Harm" i deklarując cel, jakim jest zostanie liderem branży w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i środowiska (HSSE) do 2030 roku. Jest sygnatariuszem postępowych inicjatyw, takich jak niedawna Deklaracja z Antwerpii w sprawie Europejskiego Ładu Przemysłowego, której celem jest przywrócenie konkurencyjności przemysłu i ochrona miejsc pracy w Europie, przy jednoczesnym wzmocnieniu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Borealis jest również zaangażowany w przestrzeganie zasad ważnych inicjatyw międzynarodowych, w tym tych przedstawionych przez Circular Plastics Alliance i Business Coalition for a Global Plastics Treaty. Fundusz Społeczny Borealis ma na celu poprawę dobrobytu społecznego społeczności, w których działa Borealis; jednym z ważnych programów jest Projekt STOP, poświęcony zapobieganiu wyciekom plastiku do środowisk morskich w Indonezji. Borealis i Borouge's Water for the World Initiative pomagają rozwiązać wyzwanie globalnego zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych w społecznościach wiejskich i miejskich w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.