Branża dóbr konsumpcyjnych zmierza w kierunku zwrotności operacyjnej

Branża dóbr konsumpcyjnych…

Aplikacje Dassault Systèmes są stosowane nie tylko w przemyśle lotniczym i transportowym. Rewolucja cyfrowa wpływa także na towary konsumpcyjne. Rosnąca złożoność oznacza, że producenci muszą szybko dostosować swoją działalność do zmieniających się warunków rynkowych, zapewnić zwrotność operacyjną i lepiej zsynchronizować swoje procesy biznesowe ze wzrostami i spadkami na rynku.

- Dassault Systèmes jest obecny w branży dóbr konsumpcyjnych krócej niż w przemyśle lotniczym. Obsługujemy tę branżę od dwudziestu lat i obserwujemy jej silny rozwój - mówi Philippe Loeb, wiceprezes ds. dóbr konsumpcyjnych w Dassault Systèmes. Rynek ten obejmuje produkty pakowane, takie jak kosmetyki i artykuły spożywcze, dystrybucję (supermarkety, handel elektroniczny itp.), a także towary osobiste, modę, artykuły sportowe, dekoracje i wyposażenie domu.

Ale według Philippe'a Loeba modele biznesowe zmieniają się bardzo szybko: "jesteśmy świadkami całkowitego odwrócenia: przechodzimy od modelu, w którym producenci mogli ściśle przewidzieć swoją aktywność, a tym samym czerpać korzyści z pewnej stabilności, do modelu, w którym przewidywanie potrzeb konsumentów stało się bardzo skomplikowane”. Można zaobserwować kilka trendów. Kanały dystrybucji mnożą się, zwłaszcza w związku z rozwojem handlu elektronicznego i powrotem na rynek lokalnych sklepów spożywczych. Preferencje konsumentów są coraz bardziej podzielone: szukają lokalnie produkowanych produktów ekologicznych i oczekują najniższej ceny, chętnie korzystają z możliwości dostawy do domu i opcji zakupów w każdym czasie. Duże znaczenie w kształtowaniu oczekiwań konsumentów mają także sieci społecznościowe.

Dynamiczne dostosowywanie produkcji

- Dla marek zwrócenie uwagi konsumenta nie jest już tak proste jak wcześniej - dodaje Philippe Loeb. W rezultacie systemy produkcyjne muszą być bardziej zwrotne i elastyczne, aby dynamicznie dostosowywać się do preferencji nabywców. Dassault Systèmes odpowiada na to zapotrzebowanie za pomocą rozwiązań, które umożliwiają producentom lepszą synchronizację narzędzi produkcji z zapotrzebowaniem.

- Dzięki naszej platformie 3DEXPERIENCE możemy osiągnąć ciągłość cyfrową w całym łańcuchu produkcyjnym, od podstawowych komponentów po dostawę gotowego produktu - wyjaśnia Philippe Loeb. Przykładem może być Pandora, duński producent biżuterii, u którego Dassault Systèmes wdrożył Delmia Quintiq. Te aplikacje przechwytują wszystkie dane wyjściowe (pobór zamówień z 7 800 placówek w ponad 100 krajach) i zasilają algorytm, który stale dostosowuje wydajność trzech fabryk w Tajlandii. Celem Pandory, która produkuje do 120 milionów sztuk biżuterii rocznie, jest podwojenie produkcji do 2019 roku. Ten nowy system pomoże Pandorze skrócić czas produkcji, co umożliwi szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek i zaspokajanie wzrostów popytu.

Dassault Systèmes współpracuje z takimi gigantami wśród producentów dóbr konsumpcyjnych, jak L'Oréal. Grupa produkująca kosmetyki i perfumy korzysta z pakietu Delmia Apriso w 28 fabrykach na całym świecie. - L'Oréal chciał zapewnić najwyższy poziom jakości bez względu na miejsce produkcji - mówi Philippe Loeb. Aby sprostać temu wyzwaniu stworzono cyfrowego bliźniaka na platformie 3DEXPERIENCE: system wyświetla dane z różnych fabryk i aplikuje je do bliźniaka, aby dostrzec słabe punkty, odchylenia od normy, i tym samym zoptymalizować model produkcji poprzez przekazanie poprawek do wszystkich fabryk.

Dassault Systèmes współpracuje również z sektorem MŚP. Przykładem może być wdrożenie u producenta syropów Monin rozwiązania do planowania produkcji Delmia Ortems, które doskonale odpowiada na potrzeby firm tej wielkości. - Nasz klient może teraz dwa do trzech razy szybciej niż wcześniej zmieniać harmonogram dnia na podstawie zamówień - mówi Philippe Loeb.

Te zmiany wyraźnie otwierają drogę do produkcji spersonalizowanych produktów na żądanie: mebla całkowicie wykonanego na zamówienie, perfum lub żywności stworzonej dla konkretnej osoby. - Branża nie wkroczyła jeszcze na ten etap, jest to w dalszym ciągu faza eksperymentalna. Ale nasze rozwiązania są przygotowane, aby odpowiadać na ten trend - podsumowuje Philippe Loeb.

prozessvisualisierungdassault-systemes-c-loeb-philippe


Philippe Loeb
wiceprezes Dassault Systèmes


Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska