Centrum Badawczo-Rozwojowe Marcato i obszary jego działalności

Centrum Badawczo-Rozwojowe…

Niemal 20-letnie doświadczenie Marcato Sp. z o.o. w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych procentuje ciągłym doskonaleniem produktów wykonywanych w technologii ekstruzji i termoformowania.

Wysiłki wkładane w sferę badań owocują w postaci innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmę.

Marcato Sp. z o.o. jako firma będąca producentem folii i opakowań w technologii termoformowania od 2000 roku realizuje projekty w tym segmencie starając się sprostać trudnym wymaganiom rynku na drodze zaspokajania potrzeb klientów. Zdobywane latami doświadczenie w projektowaniu opakowań i stosowanie często prototypowych rozwiązań pozwoliło uplasować firmę na jednym z czołowych miejsc wśród innowacyjnych dostawców opakowań w technologii termoformowania. Opakowania Marcato z powodzeniem znalazły szerokie zastosowanie w różnych segmentach przemysłu spożywczego czy technicznego zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Z roku na rok firma wprowadza coraz więcej rozwiązań prototypowych dotykając coraz bardziej skomplikowanych zagadnień z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych często ocierających się o granice posiadanej wiedzy, techniczne możliwości maszyn czy możliwości samej technologii ekstruzji bądź termoformowania. Dodatkowo prowadząc działalność projektową oraz produkcyjną firma przeznacza coraz większe środki na zakup form do produkcji opakowań oraz badania laboratoryjne. Pojawiła się tym samym idea zmniejszenia wydatków na zakup narzędzi poprzez rozpoczęcie ich produkcji w ramach własnej narzędziowni oraz zwiększenia zakresu możliwości badawczych własnego laboratorium. Chcąc utrzymać wysoki poziom innowacyjności swoich produktów oraz aby móc swobodnie realizować trendy rynku, a w którymś momencie sama te trendy kreować, Marcato coraz częściej myślała o stricte badawczo-rozwojowej działalności organizacji.

W obliczu tak rosnących potrzeb w maju 2018 utworzono w Marcato Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego kluczowym zadaniem stało się prowadzenie prac Badawczo-Rozwojowych w obszarze narzędzi i technologii wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. CBR stał się uzupełnieniem brakującej aktywności spółki oraz w znacznym stopniu wsparł potencjał rozwojowy Marcato, jednocześnie pozwalając w lepszym stopniu zachować know-how realizowanych projektów i prowadzonych badań.

Warto wspomnieć iż na realizację inwestycji i projektu pt.: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwoju technologii, projektowania i badań w obszarze innowacyjnych form i narzędzi do przetwarzania tworzyw sztucznych i termoformowania w spółce MARCATO" firma otrzymała w 2016 roku dofinansowanie unijne. Częściowy zwrot nakładów poniesionych na organizację Centrum i zakup sprzętu dodatkowo przyspieszył rozwój firmy.

marcato1