Centrum Badawczo-Rozwojowe Marcato i obszary jego działalności

Formy do termoformowania CPET/CPET spieniony

Jeden z kluczowych projektów realizowanych w CBR, a który z sukcesem znalazł odzew na rynku nie tylko polskim ale i zagranicznym, dotyczy badań prowadzonych nad technologią produkcji form i opakowań do przetwórstwa CPET.

Do niedawna używane na rynku polskim narzędzia nie pozwalały uzyskać wytrzymałości termicznej opakowań wykonanych z poli(tereftalanu etylenu) PET na poziomie 200°C. Marcato po przeprowadzeniu szeregu badań w pierwszej kolejności na formach jednogniazdowych, a w kolejnym kroku na formach wielogniazdowych opracowała technologię wykonania narzędzi (form) do produkcji opakowań CPET. Posiadana oraz nowo pozyskana wiedza, a także zasoby techniczne pozwoliły nam na opracowanie konstrukcji narzędzi oraz wykonanie form do termoformowania umożliwiających produkcję opakowań CPET o zwiększonej odporności termicznej z 70°C do 200°C. 

Wykorzystując nowoczesne maszyny do obróbki CNC oraz wieloletnie know-how w przetwórstwie tworzyw sztucznych w trakcie konstruowania i budowy narzędzi do CPET przeprowadziliśmy szereg testów sprawdzających wytrzymałość mechaniczną i termiczną powstających produktów.

Mierząc się wielokrotnie z trudnościami związanymi z brakiem oczekiwanej odporności termicznej, pękaniem materiału zwłaszcza po obróbce w temperaturze 200-220°C, opracowaliśmy finalnie technologię i zoptymalizowaliśmy jej parametry dla kilku prototypów opakowań. Wśród tych narzędzi są formy do termoformowania opakowań o wymiarach 187x137x36mm, 227x178x50mm, 172x102x35mm.

marcato4


Szereg badań struktury materiałowej folii w laboratorium badawczym działającym w obszarze CBR pozwolił jednocześnie potwierdzić optymalny skład materiałowy wykorzystywanych mieszanin i oszacować oczekiwany stopień krystaliczności wykonanych prototypów.

W trakcie realizacji tego zagadnienia sukcesem zakończyły się próby uzyskania odpowiedniej czytelności grawerek standardowo umieszczanych dla oznakowania materiału, numeru gniazda czy przydatności do spożycia, jak również logo z bardziej skomplikowaną grafiką.

Zastosowane w formach rozwiązania oraz parametry technologii pozwalają obecnie Marcato na wykonanie narzędzi do opakowań gładkościennych, szczególnie jednokomorowych. Wyroby uzyskiwane z tych narzędzi posiadają wysoki stopień zachowania kształtu po obróbce termicznej w piekarnikach. Tym samym jesteśmy gotowi wykonać odpowiedni projekt opakowania gładkościennego odpornego termicznie do 200°C zapewniając naszym odbiorcom kompleksową obsługę projektową, wykonawczą i analityczną.

Inne, pokrewne prace, których podjął się CBR to badania nad wytworzeniem narzędzi (form) do przetwórstwa CPET spienionego charakteryzującego się wysoką do 200°C odpornością termiczną i jednocześnie zwiększoną izolacyjnością finalnego produktu. Dodatkowa atrakcyjność tej nowej grupy narzędzi i produktów z nich wykonywanych, podobnie z resztą jak produktów z litego (niespienionego) CPET, polega na możliwości formowania materiałów wykonanych z surowca pochodzącego blisko w 100% z recyklingu. Wykorzystanie tego rozwiązania do zastosowań spożywczych jest możliwe dzięki dostosowaniu wszystkich etapów procesu tj. ekstruzji folii, projektowania form i termoformowania do nowo stawianych wymagań. Powstały już pierwsze konstrukcje opakowań i prototypy form tej technologii, które wkrótce zostaną przetestowane pod kątem ich bezpiecznego użycia z produktem żywnościowym. Dla grona klientów zainteresowanych technologią spienionego CPET jesteśmy gotowi wykonać narzędzie produkcyjne, co z powodzeniem pozwoli im konkurować na rynku dań gotowych z innymi tworzywami jak np. PP, którego zastosowanie z racji niższej odporności termicznej ogranicza się do zastosowań w kuchenkach mikrofalowych.

Reportaże

Forum