Certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy dla Wavin Polska

Certyfikat Międzynarodowego…

Wavin Polska S.A. uzyskał certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy (ISRS) na poziomie siódmym, potwierdzając tym samym, że prowadzone działania operacyjne są bezpieczne i zrównoważone. Audyt certyfikujący przeprowadziła wiodąca na świecie jednostka certyfikująca firma DNV GL.

Certyfikacja ISRS jest elementem globalnego podejścia koncernu Mexichem do doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w celu minimalizacji potencjalnych strat, obejmującego wszystkie firmy koncernu. Wavin Polska jest w tym momencie jedynym polskim przedsiębiorstwem z certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy według metodologii ISRS.

Korzyści jakie daje wdrożenie ISRS

- doprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do światowego standardu certyfikacyjnego,
- zapewnienie skutecznego ograniczania strat oraz systematycznego i efektywnego zarządzania ryzykiem,
- optymalizacja działań procesowych przy użyciu najlepszych praktyk,
- rozwój umiejętności pracowników i odpowiednich zachowań sprzyjających podnoszeniu kultury bezpieczeństwa pracy,
- osiągnięcie wysokiego poziomu dbałości firmy o warunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Spełnienie kryteriów ISRS na poziomie 7 to znacznie więcej niż wypełnienie standardu OHSAS 18001 czy PN-N 18001. ISRS nie jest normą, lecz usystematyzowanym i kompleksowym zbiorem wymagań, których spełnienie jest weryfikowane w praktyce. Dlatego w trakcie wdrażania wysiłek organizacyjny został skierowany nie tylko na budowę zintegrowanego systemu zarządzania BHP z wykorzystaniem dobrych praktyk, ale przede wszystkim na zmianę kultury organizacyjnej.

Źródło: Wavinbrak
 

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Polska