Chemiczny czempion podsumowuje półrocze

W nowym segmencie Chemia, w którego skład wchodzą wchodzą alkohole OXO, plastyfikatory, melamina, wysokiej czystości roztwór mocznika (AdBlue), bezwodnik maleinowy, mocznik techniczny i inne chemikalia, pzychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszym półroczu br. ponad 1,09 mld zł (wzrost o blisko 81,2 proc.), a jego udział w całości osiąganych przychodów stanowi 20,8 proc. Dodatni wynik operacyjny segmentu wynika m.in.z bardzo dobrej sytuacji na rynku melaminy, zarówno od strony popytowej, jak i wzrastających cen oferowanych produktów.

Obniżeniu uległy przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty, gdzie odnotowano także stratę na działalności w wysokości 7,9 mln zł. Jak informuje Grupa Azoty, sytuacja w tym dziale jest bardzo trudna ze względu na spadające ceny sprzedaży - efekt trudnej sytuacji w budownictwie i motoryzacji - oraz utrzymujące się wciąż na wysokim poziomie ceny głównych surowców tj. szlaki oraz ilmenitu. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie w realizowanych marżach, które w pierwszym półroczy wygenerowały ujemny wynik na działalności operacyjnej.

Wzrost przychodów w segmencie Pozostałe w pierwszym półroczu tego roku wynika w głównej mierze ze zwiększenia składu podmiotowego Grupy Azoty. Pomimo znacznego wzrostu przychodów, koszty związane z pozostałą działalnością znacząco wpłynęły na osiągnięty wynik EBIT tego segmentu, co spowodowało wygenerowanie straty w wysokości 28 mln zł. Jednak strata netto ze sprzedaży w tym segmencie zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podsumowując pierwsze półrocze, prezes Grupy, Paweł Jarczewski, zwraca uwagę na także na działania wynikające z realizacji strategii firmy:
- Strategia Grupy Azoty przewiduje także pozyskiwanie nowych kompetencji i zabezpieczanie źródeł dostaw surowców - stwierdza Jarczewski. - Również w tym obszarze odnieśliśmy kilka istotnych dokonań. W czerwcu 2013 roku parafowaliśmy ze Skarbem Państwa projekt umowy sprzedaży 85 proc. akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA, producenta siarki - jednego z podstawowych surowców wykorzystywanych przez Grupę Azoty. Grupa Azoty Police, wspólnie z senegalskim partnerem pracuje nad zabezpieczeniem dostaw fosforytów do produkcji nawozów wieloskładnikowych, z kolei Grupa Azoty Puławy złożyła ofertę nabycia Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna - cenionego producenta środków ochrony roślin.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8