Ciech ogranicza emisję CO2

Ciech ogranicza emisję CO2…

Innowacyjna instalacja wychwytu CO2, zastosowana w zakładzie Ciech w Inowrocławiu, oparta na metodzie wychwytu oraz odzysku dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej, przeszła pierwszy etap modernizacji, która zaowocowała zwiększeniem skali odzysku CO2 do 6 tys. ton rocznie. To kolejny krok w celu zwiększenia oszczędności z tytułu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale także wynikających ze zmniejszenia liczby odpadów produkcyjnych oraz ilości wykorzystywanych surowców - koksu i kamienia wapiennego. Wprowadzenie rozwiązania, opracowanego przez dział badań i rozwoju Ciech oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, w zakładach sodowych koncernu jest elementem realizacji strategii obniżania emisji CO2 przez Grupę.

Instalacja wychwytu CO2, uruchomiona w Inowrocławiu, to efekt wielu lat pracy naukowców i specjalistów z Ciech. Jej budowa zakończyła się w 2019 roku. Pilotażowo instalację do zawracania CO2 uruchomiono dwa lata temu, a w 2021 roku została wdrożona w ruchu ciągłym w fabryce w Inowrocławiu.

Obecnie planowana i realizowana modernizacja instalacji, polegająca na modyfikacji kolumny absorpcyjnej, jest efektem szerokich analiz oraz badań nad możliwościami optymalizacji procesu zawracania CO2 z produkcji sody. Prace pozwoliły na ograniczenie ilości surowców potrzebnych do produkcji sody kalcynowanej. Pierwszy z dwóch etapów modernizacji instalacji, zbudowanej przez Ciech we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, pozwolił na poprawę efektywności odzysku CO2 o ponad tysiąc ton rocznie, a w efekcie - do poziomu ponad 6 tys. ton w ciągu roku.

Kolejne plany dotyczące jej udoskonalenia mogą pozwolić na zwiększenie skali odzysku dwutlenku węgla do poziomu 10 tys. ton rocznie. Aktualnie Ciech analizuje możliwości wprowadzenia analogicznych rozwiązań na instalacjach w pozostałych zakładach sodowych Grupy. Zmniejszenie emisji CO2 to wymierne korzyści dla środowiska, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z zakupem certyfikatów, których cena od lat systematycznie rośnie.

- Prowadzone od lat prace badawcze i inżynieryjne pozwalają na sukcesywne zwiększanie wydajności naszej autorskiej instalacji do wychwytu dwutlenku węgla w procesie produkcji sody. Projekt, po pięciu latach od rozpoczęcia - od fazy badań, przez prowadzenie testów, aż po wdrożenie na stałe w procesie produkcyjnym - przynosi bardzo dobre rezultaty. Oprócz niższych emisji CO2, zużywamy także mniej surowców, co pozytywnie wpływa na efektywność produkcji. Wciąż udoskonalamy opracowany przez nas proces, ale już dziś cieszy fakt, że wyniki, jakie osiągamy dzięki nowatorskim rozwiązaniom, są lepsze od oczekiwań - mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech S.A.

Grupa pozyskała na projekt wychwytu CO2 dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 5 mln zł. Koszt całego projektu to blisko 15 mln zł. W pracach koncepcyjnych, badawczych i wdrożeniowych zespół Ciech wspierali naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Współrealizujący projekt eksperci z Zespołu Oczyszczania Gazów IChPW posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i CCU (Carbon Capture and Utilization) w sektorze energetycznym i innych gałęziach przemysłu. Ich kwalifikacje i wiedza były szczególnie przydatne podczas realizacji projektu na terenie zakładu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem szeregu patentów krajowych i europejskich.

Wdrożenie tej innowacyjnej technologii w zakładzie w Inowrocławiu jest elementem realizacji ambitnego planu obniżenia emisji CO2 przez Ciech o 30 proc. do 2026 roku, zapisanego w strategii ESG Grupy. Dokument prezentuje działania podejmowane przez firmę z punktu widzenia jej wpływu na ochronę środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższych standardów ładu korporacyjnego. W zaprezentowanej wiosną 2021 roku strategii ESG Ciech zobowiązał się również m.in. do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku, rezygnacji z węgla w procesie produkcji energii do 2033 roku oraz wdrażania idei gospodarki zamkniętej w codziennej działalności biznesowej.

grafika-innowacyjna-technologia-zawracania-co2-stosowana-w

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
sern
sern
*.128.24.23

Wysłany: 2022-04-25 20:30:15

Brawo Ciech! TAK TRZYMAĆ!

adaś
adaś
*.244.214.244

Wysłany: 2022-07-19 11:45:13

niech ciech działa dalej z taką uważnością na nasze środowisko. to się ceni

Roni
Roni
*.180.151.90

Wysłany: 2022-11-17 15:57:54

Ciech konsekwentnie gra w zielone. Szacun.