Ciech poprawił wyniki finansowe

Ciech poprawił wyniki finansowe… Z kwartalnych wyników finansowych opublikowanych przez Grupę Ciech wynika, iż spółka odnotowała w raportowanym okresie poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysku i strat. Grupa wypracowała w I kwartale br. 210 mln zł marży brutto (o 21 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.), znacząco (o 62 proc.) wzrósł także wskaźnik EBITDA (z), osiągając poziom 193 mln zł. Przychody ze sprzedaży były o 28 proc. niższe aniżeli w I kw. 2014 roku i wyniosły 817 mln zł.

- To był dobry kwartał dla Ciechu - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu spółki. - Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem umiejętności całego zespołu Grupy do maksymalnego wykorzystania dobrej sytuacji rynkowej. Pozytywny wpływ na nasze przychody miał m.in. wzrost cen sody, a do poprawy rentowności przyczynił się spadek cen nośników energetycznych, takich jak węgiel i gaz ziemny. Oczywiście to, że możemy dziś czerpać profity z dobrej koniunktury, jest efektem obranej strategii i skutecznej rozbudowy mocy produkcyjnych naszych zakładów. Warto podkreślić, że decyzje dotyczące tych inwestycji zapadały trzy lata temu, gdy Spółka rozpoczęła program głębokiej restrukturyzacji i borykała się z poważnymi problemami finansowymi.

W I kw. br. spółka odnotowała wzrost efektywności - w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku pojawił się niewielki (3 proc.) spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany głównie zakończeniem kontraktu na sprzedaż siarki.

Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału w obszarze sprzedaży i marketingu Grupa Ciech zalicza trwającą restrukturyzację w spółce Ciech Sarzyna, w obrębie której odbywa się reorganizacja sił sprzedaży, została uruchomiona intensywna kampania reklamowa produktów segmentu Agro – w tym kluczowego produktu Chwastox, nastąpiła reorganizacja kanałów dystrybucji oraz poszerzenie oferowanego asortymentu. W portfolio Grupy w segmencie sodowym pojawił się również nowy produkt Sorbeco – sorbent służący do odsiarczania spalin. Ważnym elementem wizerunkowym jest również ujednolicenie nazw spółek w Grupie Ciech.

Najważniejszym projektem realizowanym w pierwszym kwartale była rozbudowa mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu z obecnych 600 do 800 tysięcy ton rocznie. Ukończony pierwszy etap inwestycji o nazwie projekt Soda +200 spowodował wzrost mocy zakładu o 60 tysięcy ton produktów rocznie. Całkowita wartość programu Soda +200 wynosi około 265 mln złotych. Równolegle, w sąsiednim zakładzie w Janikowie, zakończyła się w marcu, br. inwestycja mająca na celu intensyfikację produkcji soli suchej. W jej wyniku produkcja tego asortymentu wzrosła z 1 tysiąca ton do 1,7 tysiąca ton produktu dziennie. Jest ona odpowiedzią na odnotowywane zapotrzebowanie rynkowe, w jej efekcie zakład w Janikowie będzie przerabiał całość produkowanej soli mokrej na wysokogatunkową sól suchą. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 77 mln złotych. Pełne moce produkcyjne zostały rozwinięte również w Ciech Soda Romania w efekcie programu rozwoju mocy produkcyjnych.

- Unowocześnianie zakładów produkcyjnych jest jednym z podstawowych filarów rozwoju Grupy Ciech, dlatego będziemy nadal poprawiać efektywność naszych fabryk, zwiększać ich moce produkcyjne oraz inwestować w ich potencjał - konkluduje Dariusz Krawczyk.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska