Ciech przeznaczy 100 mln zł na projekty badawcze

Ciech przeznaczy 100 mln zł…
Grupa Chemiczna Ciech stawia na współpracę ze światem naukowym. W 2008 r. na działalność innowacyjną i rozwojową koncern przeznaczy 100 mln zł.

W ramach Grupy Ciech od listopada ub. roku działa już specjalna Rady Ekspertów przy Prezesie koncernu. Składa się ona z naukowców i jest ciałem doradczym i opiniującym najlepsze projekty, których wdrażaniem zajmuje się spółka. Ma być swoistym pomostem pomiędzy biznesem a nauką.

W 2007 r. nakłady na projekty innowacyjne i rozwojowe wyniosły w Grupie Chemicznej Ciech 87,4 mln zł, czyli 2,6 proc. jej przychodów. Jak na polskie realia to dużo, ale warto wiedzieć, że międzynarodowe koncerny chemiczne wydają na badania i rozwój ok. 2-3 proc. swoich przychodów. W najbliższych latach fundusze na działalność innowacyjną i rozwojową w Grupie Chemicznej Ciech będą pochodzić ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej.

Wartość nakładów Grupy Ciech na projekty badawcze w poszczególnych latach


Rozwijanie działalności innowacyjnej i rozwojowej jest jednym z najważniejszych elementów aktualnie wdrażanej strategii Grupy Ciech. Jest to dokument opisujący najważniejsze wyzwania, stojące przed spółką do 2012 r. - Projekty innowacyjno - rozwojowe pozwolą unowocześnić i rozwinąć działalność produkcyjną naszych spółek. Liczymy, że dzięki temu uda się umocnić ich konkurencyjną pozycję rynkową w tych obszarach, w których już działają - mówi Tadeusz Stokłosa, dyrektor Grupy Ciech.

W tej chwili koncern prowadzi współpracę badawczo - rozwojową z szeregiem z szeregiem wyspecjalizowanych instytucji. W ramach tej współpracy realizuje kilka projektów. Najciekawsze z nich dotyczą rozbudowy potencjału produkcyjnego środków ochrony roślin oraz żywic epoksydowych i poliestrowych w ZCh Organika - Sarzyna.

Polegają one na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji substancji aktywnych dla środków ochrony roślin. W ramach prac unowocześniane są też technologie w zakresie produkcji żywic epoksydowych oraz poliestrowych. Ciech kooperuje ponadto z Instytutem Przemysłu Organicznego - Warszawa (IPO), Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie - Koźlu (ICSO), Politechniką Rzeszowską oraz Instytutem Chemii Przemysłowej - Warszawa (IChP).

Kolejny interesujący projekt naukowy, powstający przy udziale koncernu, polega na rozwijaniu procesów technologicznych stosowanych w spółce ZCh Zachem. Dotyczy on modernizacji i optymalizacji procesów związanych z produkcją TDI, głównego surowca do produkcji pianek poliuretanowych. W ramach tego projektu prowadzone są inwestycje, dotyczące optymalizacji procesu technologicznego produkcji epichlorohydryny(EPI) oraz wykorzystania bio-gliceryny.


brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska