Ciech: wyższe zyski mimo spowolnienia gospodarczego

Ciech: wyższe zyski mimo spowolnienia…

Grupa Ciech wypracowała w trzecim kwartale 2020 roku wyższy znormalizowany wynik EBITDA (Z)1 niż przed rokiem (144 mln zł vs 132 mln zł), ponownie wyróżniając się na tle głównych światowych konkurentów z branży sodowej. Jednocześnie, pozostałe mniejsze segmenty działalności (Agro, Pianki czy Krzemiany) zanotowały lepsze wyniki, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Ciech mimo spowolnienia gospodarczego utrzymał wysoką marżę EBITDA (Z) zarówno w podstawowym segmencie sodowym, jak i na poziomie skonsolidowanym (odpowiednio 21 i 25 proc.) Silną stroną pozostają solidne fundamenty finansowe - Grupa wygenerowała w III kw. br. przepływy operacyjne na poziomie wyższym o 71 mln zł (w ujęciu r/r, narastająco za dziewięć miesięcy były wyższe o 278 mln zł r/r), a także obniżyła poziom zadłużenia, utrzymując jednocześnie bezpieczny bufor gotówkowy o wartości ok. 850 mln zł (wliczając dostępne linie kredytowe). W obszarach biznesowych kontynuowana była przede wszystkim budowa warzelni soli w Niemczech, rozbudowa portfolio produktowego m.in. w biznesie Agro, a także realizacja ambitnych planów dotyczących obniżania emisji CO2 oraz cyfryzacji procesu produkcji, co w długim terminie poprawi efektywność biznesową Grupy. Wyniki trzeciego kwartału potwierdzają pozytywne skutki realizowanej strategii Ciech i zdolność do generowania zysków w nieprzewidywalnym otoczeniu gospodarczym.

  • Skonsolidowane powtarzalne  przychody Grupy Ciech za trzeci kwartał 2020 r. wyniosły 690 mln zł wobec 693 mln zł w tym samym okresie minionego roku. W trzecim kwartale zauważalne było wyhamowanie tendencji spadkowej przychodów, spowodowanej pandemią.
  • EBITDA (Z) na działalności kontynuowanej (czyli po wyłączeniu wyniku zatrzymanego zakładu w Rumunii i działalności biznesu Żywic) wyniosła 144 mln zł wobec 132 mln zł rok wcześniej, a marża EBITDA (Z) liczona w ten sposób wyniosła 20,9 proc. wobec 19 proc. przed rokiem.
  • Na poziomie netto Grupa zanotowała zysk w wysokości 42,2 mln zł wobec 0,4 mln zł rok wcześniej, choć należy podkreślić, że wynik w trzecim kwartale 2019 roku był obciążony niegotówkowymi odpisami z tytułu utraty wartości rumuńskich aktywów. Na koniec III kw. br. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 442 mln zł, a w trzecim kwartale zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 203 mln zł, uwolniła blisko 100 mln zł kapitału obrotowego wskutek m.in. uruchomienia faktoringu, i obniżyła zadłużenie netto o 24 mln zł przy realizowanym jednocześnie ambitnym programie inwestycyjnym. Po dziewięciu miesiącach 2020 roku Grupa przeznaczyła na inwestycje 465 mln zł (wobec 220 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego).
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie, niższym niż w poprzednim kwartale, i wyniósł 2,38 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).

- Wypracowaliśmy solidne wyniki na poziomie znormalizowanego zysku EBITDA, mimo wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w porównaniu do poprzedniego roku. Właściwe przygotowanie do spowolnienia gospodarczego i zdecydowana reakcja wiosną zabezpieczyły fundamenty finansowe Grupy i umożliwiły kontynuowanie działań rozwojowych. Działania te to nie tylko budowa warzelni soli w Niemczech, wejście na atrakcyjny rynek sody oczyszczonej do zastosowań farmaceutycznych, ale także m.in. rosnąca siła i ekspansja geograficzna biznesu środków ochrony roślin, będącego ważnym elementem dywersyfikacji przychodów Grupy. Nie zapominamy o zwiększaniu efektywności produkcji w biznesie sodowym i działaniach zmierzających do m.in. obniżania emisji CO2 w naszych zakładach na Kujawach. Realizowana od dwóch lat strategia pozwala na intensywny rozwój biznesu i generowanie solidnych wyników, mimo znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej oraz nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu Ciech S.A.

Podobnie jak w drugim kwartale, Ciech w podstawowej działalności - produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej - zanotował znacznie lepsze wyniki pod względem przychodów i wolumenów sprzedanej sody niż konkurenci z Europy czy USA . Świadczą o tym dodatkowo m.in. dane o eksporcie sody z USA czy Turcji, gdzie spadki w ujęciu rocznym były płytsze niż w drugim kwartale, ale ciągle pozostawały dwucyfrowe. W obszarze sody oczyszczonej sprzedaż wzrosła, dzięki nowej instalacji w niemieckiej fabryce o docelowej mocy na poziomie 50 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają przygotowania do ekspansji na rynku sody farmaceutycznej i przeznaczonej do dializ.

Marża segmentu sodowego, obejmującego także produkcję i sprzedaż soli, pozostała na wysokim, ponad 25-proc. poziomie. W biznesie solnym Ciech systematycznie zwiększa udział sprzedaży tabletek solnych i soli konfekcjonowanej, choć na przychody w tej działalności wpływa niekorzystna sytuacja na rynku HoReCa i obostrzenia dla tej branży związane z nawrotem pandemii. Wprowadzone jesienią ograniczenia nie wpływają, na chwilę obecną, na planowane uruchomienie nowej warzelni soli w Niemczech (drugi kwartał 2021 roku).

Po wiosennym spadku, bardzo silne odreagowanie w okresie wakacyjnym odnotowano w produkcji i sprzedaży pianek poliuretanowych (wzrost przychodów o 31 proc. r/r i 53 proc. k/k). Dla biznesu środków ochrony roślin trzeci kwartał jest zwyczajowo okresem niższej aktywności i przygotowaniem pod sprzedaż na kolejny sezon. Jednocześnie realizowana jest strategia zwiększania oferty produktowej, jak i ekspansji geograficznej (obecnie produkty biznesu Agro dostępne są w ok. 50 krajach, a zgodnie z planem liczba ta wkrótce ma zwiększyć się do 60 państw).

Segment Krzemiany i Szkło zanotował wzrost przychodów i zysku EBITDA w ujęciu rocznym. W biznesie krzemianowym popyt się odbudował po słabszym drugim kwartale, a w przypadku opakowań szklanych sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na osiągnięte wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

- Choć prognozowanie sytuacji w najbliższych kwartałach nadal jest obarczone dużą niepewnością, to z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Potwierdzają się nasze prognozy mówiące o ożywieniu w kształcie litery U w przypadku podstawowych biznesów. Dostrzegamy dalszy potencjał rozwoju biznesu Agro w Nowej Sarzynie, a także analizujemy możliwości zwiększania mocy produkcyjnych w krzemianach. Przy obecnych założeniach makroekonomicznych, a także uwzględniając uruchomienie warzelni soli, wykorzystanie potencjału rynkowego sody oczyszczonej oraz dalsze zwiększanie efektywności biznesowej dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, oceniamy że przyszły rok powinien być nieco lepszy dla Grupy - dodaje Dawid Jakubowicz.

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy Ciech za trzeci kwartał 2020.

[mln PLN]

3Q2020

3Q2019

r/r

Przychody (powtarzalne, bez uwzględnienia przychodów sodowych CIECH Soda Romania i Żywic)

690

693

-0,4 proc.

EBITDA (Z) (powtarzalne)

144

132

+9,1 proc.

Marża EBITDA (Z) (powtarzalna)

20,9 proc.

19 proc.

+ 1,9 p.p.

Wynik netto

42,2

0,4

10 450 proc.


Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska