Ciech z nagrodą główną w konkursie ''The Best Annual Report 2018''

Ciech z nagrodą główną w konkursie…

Kapituła prestiżowego konkursu ''The Best Annual Report 2018'' uznała raport Ciech S.A. za jeden z trzech najlepszych raportów rocznych 2018 roku na polskim rynku. Celem konkursu jest promowanie sprawozdań o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To już kolejny rok z rzędu, w którym sprawozdanie Ciech S.A. zostaje docenione przez ekspertów - w dwóch poprzednich edycjach konkursu Spółka otrzymała wyróżnienia za Sprawozdanie Zarządu z działalności.

Ciech, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał III nagrodę główną w prestiżowym konkursie ''The Best Annual Report 2018'', organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii spółek rynku regulowanego. Nagrody, już po raz czternasty, przyznawane są spółkom cechującym się wysokim poziomem raportu rocznego w obszarze wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Tegoroczna Gala Finałowa odbyła 16 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - w siedzibie instytucji, będącej partnerem strategicznym konkursu.

- Ciech chce wyznaczać najlepsze standardy w każdym obszarze swojej działalności, dlatego reputacja spółki giełdowej spełniającej najwyższe standardy w raportowaniu jest dla nas - firmy notowanej od 15 lat na warszawskiej giełdzie, a od dwóch także na giełdzie we Frankfurcie - sprawą kluczową. Ogromną wartością otrzymanej nagrody jest fakt, że przyznaje ją kapituła, w której zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, uczelni wyższych i specjalistycznych mediów. Takie wyróżnienie jest ważnym elementem budowy naszego wizerunku oraz wiarygodności w kontaktach z naszymi interesariuszami - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu Ciech S.A.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC) z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska