Ciech z nową radą nadzorczą

Ciech z nową radą nadzorczą
Zwołane na 7 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ciechu odwołało dotychczasową radę nadzorczą spółki. W skład nowej rady nadzorczej weszli: Piotr Augustyniak, Tomasz Mikołajczak, Mariusz Nowak, Artur Olech, Wojciech Stramski, Maciej Tybura oraz Jan Kulczyk.

Zdaniem komentatorów, obecność w radzie nadzorczej Ciechu tej ostatniej postaci nie powinna dziwić, świadczy bowiem o dużej roli, jaką spółka będzie pełnić w planach inwestycyjnych Jana Kulczyka. Analitycy przewidują, iż Ciech może odegrać ważną rolę w ekspansji spółek należących do najbogatszego Polaka na kontynencie afrykańskim.

Przypomnijmy, iż w wyniku ogłoszonego w marcu wezwania na akcje Ciechu należąca do Jana Kulczyka spółka KI Chemistry weszła w posiadanie 51,14 proc. walorów Ciechu.

Powołanie nowej rady nadzorczej spółki to nie jedyna ważna decyzja poniedziałkowego NWZA. Warto zwrócić uwagę na zmiany w statucie spółki, które przesuwają część kompetencji ze strony WZA na rzecz rady nadzorczą przedsiębiorstwa, wzmacniając wyraźnie tę ostatnią. Dotyczy to m.in. powoływania prezesa zarządu i zaciągania zobowiązań. Ponadto zarząd spółki będzie mógł obecnie składać się z jednej lub więcej osób, podczas gdy dotychczas liczba członków zarządu musiała wynosić od 3 do 5. Ustalenie liczby członków zarządu oraz ich powoływanie i odwoływanie nie będzie już leżało w kompetencjach WZA, lecz rady nadzorczej.

W czasie obrad walnego zgromadzenia rezygnację z zasiadania w zarządzie spółki złożył Andrzej Kopeć.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska