Co menedżer powinien wiedzieć o marce?


Prawdziwym kunsztem jest takie komunikowanie marki, które prowadzi do zetknięcia się potrzeb naszego biznesu z potrzebami otoczenia. Mówimy wtedy o spójności roszczeń i zaspokojenia potrzeb.

Rzeczowy audyt firmy może służyć jako przewodnik, kierujący nas w stronę lepszego rozwoju, celowości pracy, większej efektywności i odpowiedzialności – w stronę zarządzania biznesem poprzez markę.

Jak można zdobyć wewnętrzne poparcie dla inicjatywy budowania marki
Audytorium wewnątrz firmy ma potrzeby takie same jak rynek, jeśli nie większe. Uwagę i planowanie nastawmy więc na maksymalne zrozumienie i wsparcie twojej marki.

Pierwsze i najważniejsze jest poparcie wewnętrzne, wspierane przez zrozumienie, w jaki sposób pracownicy i kierownictwo odbierają istniejącą markę.

Jeżeli nie wiesz co myślą – zapytaj. Zatrudnij firmę z zewnątrz która przeprowadzi testy wzorcowe z twoimi pracownikami. Spowoduje to, że twoi pracownicy poczują się zobligowani do większego zainteresowania firmą i jej przyszłą pozycją. Wykreuj markę która jest kompletna i zrozumiała dla wewnętrznych odbiorców.

Markę zawsze najpierw lansuj wewnątrz firmy. Jeśli budujesz nową markę, zawsze skonsultuj to z pracownikami. Wytłumacz im, co robisz i dlaczego. Zbuduj infrastrukturę komunikacyjną, która będzie wspierać markę firmy. Nigdy nie lekceważ wewnętrznych obserwatorów. To właśnie oni rozgłoszą twoją markę w świecie.

Dlaczego zarząd powinien aktywnie gospodarować marką?
Należy chronić i wzmacniać markę firmy z taką samą intensywnością, jakby był to najistotniejszy i kluczowy kapitał firmy. Bo tak jest w istocie. Powinien zajmować się tym zarząd. Nie tylko ze względu na zajmowane nadrzędne stanowiska i sporą niezależność w podejmowaniu decyzji, ale dlatego że szacunek i znaczenie przypisywane marce będą wtedy współtworzyć obraz całej firmy.

Zarząd jest jedynym organem firmy, który może skutecznie lansować nowe wizje i wartości. Wszyscy znamy wizjonerskich prezesów i ich charyzmatyczne podejście do wartości zapisanych w misji i odwzorowanych w marce firmy.

Zarządzanie marką jest zawsze procesem idącym z góry do dołu i musi być postrzegane jako funkcja kierownictwa z celami równymi innym ważnym przedsięwzięciom biznesowym. Tylko zarząd może podtrzymywać i chronić program tworzenia marki firmowej. Marka to inicjatywa długoterminowa, która buduje korzyści, ale wymaga też najwyższego wsparcia.

Jarosław Filipek
CODES Consulting