Co nowego w sprawie REACH?

19 października 2004 r., w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla polskich eurodeputowanych, zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). W prezentacji postulatów branży chemicznej wzięli również udział przedstawiciele Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) oraz eksperci z firmy BASF.

Celem spotkania było przedstawienie polskim posłom w PE problematyki związanej z wprowadzeniem nowego prawa regulującego rynek obrotu chemikaliami w Europie. O ewentualnych skutkach systemu REACH na polską gospodarkę mówili Wojciech Lubiewa – Wieleżyński (PIPC) oraz Andrzej Krześlak z Instytutu Chemii Przemysłowej. Dyrektor Wykonawczy CEFIC Pan Thomas Jostmann przedstawił zgromadzonym analizę wpływu REACH na przemysł, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Dr Marian Mours – z Działu ds. Współpracy Korporacyjnej i Rządowej w zakresie ochrony środowiska BASF AG prezentował potencjalny wpływ projektowanego rozporządzenia na firmę BASF największy koncern chemicznych świata.

Na spotkaniu obecnych było 17 polskich eurodeputowanych, między innymi Lidia Geringer de Oedenberg, Zbigniew Kuźmiuk, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz – Wolski, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski i Tadeusz Zwiefka. "Okres przejściowy dla polskich przedsiębiorstw to konieczność – stwierdził poseł Bogusław Sonik. – Niezbędne jest wprowadzenie takiej zmiany w projekcie dyrektywy". Pierwsze czytanie projektu rozporządzenia w sprawie REACH może odbyć się już na początku 2005 roku, dlatego posłowie z uwagą wysłuchali postulatów branży chemicznej.

Przedstawiciele europejskiego przemysłu chemicznego są przekonani, że podstawą przyszłego prawa regulującego rynek chemikaliów w Europie powinna być troska o ochronę zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Równocześnie jednak zwracają uwagę, że obecnie obowiązujące prawo ma charakter dualny, sztucznie dzieląc chemikalia na na tzw. "istniejące" i "nowe". Jest przez to niedoskonałe, przestarzałe i wymaga ujednolicenia, tak aby producenci, importerzy oraz dystrybutorzy substancji chemicznych mieli jasne i czytelne warunki funkcjonowania na rynku. Przedstawiciele przemysłu chemicznego zwracają jednocześnie uwagę na podstawowy mankament obecnego projektu jakim jest groźba duplikowania prac wynikających z wdrażania jego postanowień.

Zdaniem ekspertów z firmy BASF, w produkcji i obrocie chemikaliami należy przede wszystkim przestrzegać zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona za wszelką cenę, zwłaszcza kosztem zbyt dużego obciążenia dla środowiska. Z drugiej jednak strony należy uważać na koszty społeczne proponowanych rozwiązań.

System REACH w obecnie proponowanej formie zaburzy zrównoważony rozwój gospodarki europejskiej, uderzając przede wszystkim w jego aspekt ekonomiczny. Przedstawiciele branży sprzeciwiają się między innymi postępującemu zbiurokratyzowaniu proponowanych rozwiązań oraz znacznemu ograniczeniu możliwości rozwojowych przemysłu chemicznego. Obecna forma rozporządzenia REACH może również zagrażać założeniom uchwalonej w 2000 roku Strategii Lizbońskiej, która zakłada, że do 2010 roku gospodarka europejska będzie najbardziej "dynamiczną i konkurencyjną" gospodarką świata.

źródło: BASF Polska

Czytaj więcej: Prawo 232