Cyfryzacja: jesteśmy wciąż na początku drogi

Cyfryzacja: jesteśmy wciąż…

Rozmowa z dr. Stefanem Englederem, CEO Grupy Engel

Gwałtowny rozwój technologii informatycznych szeroko otworzył bramę do tzw. Przemysłu 4.0. Jaki wpływ ma cyfryzacja zarówno na branżę maszyn i urządzeń do wtryskiwania jak i samo podejście do technologii wtrysku?

Cyfryzacja radykalnie zmienia sposób, w jaki produkujemy. Porównywalnie do transformacji w przemyśle motoryzacyjnym. W przyszłości po drogach poruszać się będą pojazdy autonomiczne, a wtryskarki same będą się regulować i optymalizować.

Już dzisiaj cyfryzacja decyduje o konkurencyjności na rynku. Przemysłowe procesy produkcji stają się coraz bardziej złożone. Cyfryzacja umożliwia jednak proste i bezpieczne sterowanie nimi, a także ich kontrolę. Rozwiązania cyfrowe pozwalają na wykorzystanie całego potencjału wtryskarek i optymalizację procesów produkcyjnych na podstawie wygenerowanych danych. Skutkuje to wzrostem jakości, produktywności i wydajności. Cyfryzacja jest warunkiem koniecznym w przypadku bardziej zrównoważonego rozwoju. Tylko wtedy, gdy konsekwentnie korzystamy z możliwości cyfryzacji, możemy osiągać założone cele redukcji emisji CO2.

Ale to wciąż początki digitalizacji i, mówiąc ogólnie, stopień dojrzałości cyfrowej procesów wtrysku pozostaje nadal zróżnicowany.

To prawda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę duży potencjał, jaki daje cyfryzacja, wciąż stoimy na początku drogi rozwoju. Różnice w cyfryzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach są duże. Z jednej strony wynika to z tego, że podobnie jak w przypadku inwestycji w nowy park maszynowy również i projekty digitalizacji są precycyjnie dopasowywane do indywidualnych wymagań. Nacisk kładziony jest jak zawsze na konkretną korzyść dla użytkownika. Z drugiej strony widzimy też jednak, że niektóre przedsiębiorstwa wciąż mają problemy z podjęciem decyzji o inwestycji w cyfrowe rozwiązania, mimo że korzyści są oczywiste. Życzylibyśmy sobie więcej zaufania do nowych rozwiązań. To, czego potrzeba, to zmiana nastawienia. Aktywnie staramy się wykorzystać szansę, jaką daje cyfryzacja, aby przygotować produkcje wtryskowe na konkurencyjny rynek. Przede wszystkim dbamy jednak o zrównoważony rozwój w kontekście przyszłych oczekiwań. Dla każdego wskaźnika dojrzałości mamy do dyspozycji szerokie spektrum wypróbowanych w praktyce cyfrowych rozwiązań.

stefan-engleder-engel
dr Stefan Engleder, CEO Grupy Engel

Proszę powiedzieć, jakie konkretnie możliwości otwiera cyfryzacja w dziedzinie formowania wtryskowego?

Jak już wspomniałem, cyfryzacja pomaga nam wykorzystać cały potencjał wtryskarki czy rozwiązania systemowego, a dzięki temu pozwala na efektywniejszą produkcję i eliminację wadliwych detali.

Korzystając z sim link, interfejsu do wymiany danych między programem symulacyjnym a wtryskarką, możemy np. położyć nacisk na zrównoważony proces produkcji i na póżniejszy recykling już w fazie projektowania produktu. Kolejnym przykładem jest inteligentny system asystencki iQ weight control, który umożliwia zastosowanie materiału recyklingowego także w procesach, w których dotychczas nowe tworzywa były nieodzowne.

Poza tym do inwestycji w rozwiązania cyfrowe motywuje naszych klientów niedobór wykwalifikowanych pracowników. Chodzi o to, aby wesprzeć pracowników produkcji i zapewnić ciągłą, wysoką jakość produkcji także wtedy, gdy na zmianie nie są obecni specjaliści.

W związku z rosnącym stopniem cyfryzacji procesów wtryskiwania zwiększa się ilość danych. Dane zawierają wiele informacji, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W jaki sposób korzystanie z tych informacji może wspomóc optymalizację procesów?

Rzeczywiście jest to jedno z największych wyzwań, aby z rosnącej liczby danych wyciągnąć wnioski, które pomogłyby w optymalizacji procesu i produkcji oraz w usuwaniu błędów. Właśnie do tego kształceni są analitycy danych. Jednak tylko niewielu przetwórców zatrudnia własnych ekspertów. Dlatego ENGEL rozszerza usługę optymalizacji procesu perfomance.boost o nowy pakiet „analytics”. W tym celu zwiększyliśmy liczbę zasobów ludzkich. Nasi analitycy, obok gruntownego wykształcenia w dziedzinie analizy danych, posiadają wieloletnie doświadczenie we wtryskiwaniu. Rozumieją wtryskarkę, technologie przetwarzania i właśnie to stanowi dużą zaletę perfomance.boost analytics w porównaniu z innymi ofertami usług na rynku.

Za każdym razem, w odniesieniu do konkretnego zastosowania, analitycy danych z ENGEL systematycznie analizują dostępne dane, przedstawiają wyniki w formie graficznej i opracowują konkretne zalecenia dla procesu; np. dotyczące zwiększenia wydajności produkcji lub ograniczenia udziału wadliwych detali. W zależności od zastosowania i wymagań klienta, za dane surowe mogą posłużyć dane produkcyjne i procesowe oraz dane z obszaru zapewniania jakości, zebrane w dłuższym czasie. Analiza dostarcza m.in. informacje o przyczynach wad detali, wskazuje na zbliżające się zmiany wpływające na jakość detali i umożliwia długoterminowe prognozy.

engel-smart-service-e-connect-expert-view-3

Reportaże

Forum