Cyrkularność w Europie nabiera tempa

Krajowe statystyki GUS wskazują na stabilny poziom zatrudnienia w sektorze, do pozytywnych zjawisk zaliczyć także należy rosnące nakłady inwestycyjne w branży. W całym sektorze produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych wzrost w 2023 roku był niewielki, natomiast w sektorze produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych były już znaczące – osiągnęły 7,4 mld zł w porównaniu do 6,1 mld zł w 2022 roku.

Choć w 2023 r. produkcja przemysłowa w Polsce spadła o 1,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, to branże powiązane przemysłu tworzyw sztucznych w UE+27, do których należą produkcja żywności i napojów, produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, budownictwo i motoryzacja, odnotowały wzrost produkcji. Najbardziej dynamicznym odznaczyła się branża motoryzacyjna, której produkcja wzrosła o 12,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Produkcja żywności i napojów oraz sprzętu elektrycznego wykazała się mniejszą dynamiką i wzrosła kolejno o 1,5 i 1,4%.

- Ogólny obraz branży, czyli okresowe wzrosty i spadki, przyczyniają się do niepewności sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce i pozostawiają polskich przedsiębiorców w zawieszeniu. W połączeniu z presją legislacyjną branża ma przed sobą jeszcze większe wyzwania - komentuje sytuację polskiego rynku tworzyw Anna Kozera-Szałkowska.

Mapa drogowa branży do 2050 roku

Ważnym kontekstem rozważań o kierunkach rozwoju branży jest wizja systemu tworzyw sztucznych w Europie do 2050 roku przedstawiona w mapie drogowej "The Plastics Transition", której poświęcona była wystawa na tegorocznych Targach Plastpol.

- Mapa wyznacza ambicje i kierunki rozwoju naszej branży na najbliższe lata. To wizja, którą mamy nadzieję we współpracy z całym łańcuchem wartości i wsparciem decydentów zrealizować wewnątrz systemu tworzyw sztucznych do 2050 roku - mówi Kozera-Szałkowska.

Mapa przewiduje, że do 2050 roku 65%, czyli 42 mln ton wszystkich tworzyw sztucznych wykorzystywanych przez przetwórców, będzie wytwarzanych z surowców cyrkularnych. 43% z nich będzie pochodzić z recyklingu (w tym 24% z recyklingu mechanicznego i 19% z recyklingu chemicznego). Tworzywa z biomasy będą zaś podwajać swój udział w rynku co dekadę, osiągając udział na poziomie 18%. Plan zakłada jednocześnie, że szacunkowa redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku przejścia na surowce cyrkularne i uniknięcia spalania do 2050 roku wyniesie 55% (129 mln ton CO2), a osiągnięcie celów wyznaczonych w The Plastics Transition będzie wymagało 235 miliardów euro dodatkowych nakładów systemowych (CAPEX + OPEX).