Czy Kanada uzna wyroby z tworzyw sztucznych za toksyczne?

Branża sprzeciwia się dodaniu tworzyw do listy CEPA

I wydaje się, że taka dyskusja jest niezbędna - chociażby w kontekście stanowiska branży tworzywowej, która uznała że rządowy plan zakazania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych poprzez oznaczanie ich jako ''toksycznych'' dla środowiska jest zniesławiający i szkodliwy dla firm, które je produkują. Elena Mantagaris, zajmująca się tworzywami sztucznymi w Kanadyjskim Stowarzyszeniu Przemysłu Chemicznego (Chemistry Industry Association of Canada), wprost powiedziała że wyroby z tworzyw sztucznych nie powinny być kojarzone z takimi substancjami jak rtęć, azbest i ołów. Lista substancji toksycznych CEPA to ''narzędzie prawa karnego i jest przeznaczone do zarządzania substancjami toksycznymi. Plastik to materiał obojętny i nie jest toksyczny''.

- To utrata reputacji całego sektora, który nagle został nazwany toksycznym. To po prostu niesprawiedliwe - ocenia przedstawicielka CIAC.

Zdaniem Mantagaris jest oczywistym, że tworzywa sztuczne nie powinny znajdować się w środowisku. Jednak wysiłki, których celem jest zapobieganie przedostawaniu ich do natury nie mogą być uzasadniane toksycznością tworzyw. Minister Wilkinson uznał zaś, że jeśli problem dotyczy tylko semantyki, to słowo można zmienić.

- Powiedziałem bardzo wyraźnie, że jesteśmy otwarci na dyskusję. Jeśli chodzi o kwestię nomenklatury, jesteśmy gotowi podjąć rozmowy, ale podstawowa kwestia dotycząca zanieczyszczenia pozostaje i musimy się nią zająć - dodał szef kanadyjskiego resortu środowiska.

Dla branży tworzywowej zakazy nie są optymalnym rozwiązaniem - sektor wolałby raczej współpracować z rządem, aby tworzywa sztuczne były stale poddawane recyklingowi i nigdy nie trafiały do środowiska7.

- Dostrzegamy oczywiście znaczące korzyści płynące z alternatywnych rozwiązań dla jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych i wspierania kanadyjskiej gospodarki o obiegu zamkniętym - powiedział Aaron Henry z Kanadyjskiej Izby Handlowej (Canadian Chamber of Commerce), reprezentującej ponad 200 tys. firm - Uważamy jednak, że zamiast rozwiązań fragmentarycznych i powierzchownych rząd powinien skupić się na rozwoju infrastruktury krytycznej dla osiągnięcia pozytywnych korzyści dla środowiska.

CCC obawia się, że w obecnej sytuacji, gdy firmy liczą każdego dolara, dodatkowe koszty wynikające z wprowadzanych zakazów mogą przyspieszyć upadłość wielu przedsiębiorstw. Środowiska ekologiczne z zadowoleniem przyjęły rządowe zapowiedzi, naciskając zarazem na władze aby na tym nie poprzestawały.

- Po 3 latach obiecywania walki z odpadami plastikowymi i zanieczyszczeniem środowiska, rząd federalny nadal w dużej mierze opiera się na micie recyklingu i minimalnej liście zakazów - powiedziała Sarah King, szefowa kampanii ds. zanieczyszczeń oceanów i tworzyw sztucznych kanadyjskiego oddziału Greenpeace - Jedynym sposobem, aby zapobiec przedostawaniu się toksycznych substancji do środowiska, jest ich całkowity zakaz. Rząd twierdzi, że chce stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, chronić nasze oceany i przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale dopóki wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będą produkowane w obecnym tempie, dopóty brak będzie powodów by firmy przechodziły na czystszy i zdrowszy model działalności polegający na ponownym wykorzystaniu surowców - twierdzi Sarah King.

Politycy różnych opcji zasadniczo akceptują plan przedstawiony przez liberalny rząd. Projekt popiera Zielona Partia Kanady oraz NDP (Nowa Partia Demokratyczna). 

- Nie ma sensu, abyśmy używali plastiku jako produktu jednorazowego, którego odpady pozostaną w naszych oceanach i na naszej planecie… Ale chcemy poznać szczegóły - powiedział Jagmeet Singh, lider NDP.

Zdecydowany sprzeciw wyraziła natomiast Konserwatywna Partia Kanady Federalni. Konserwatyści uważają, że przedstawiony plan jest ''desperacką'' próbą dotrzymania obietnic złożonych w kampanii wyborczej i wyrazili obawy dotyczące kosztów zastąpienia niektórych powszechnie stosowanych wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w miejscach takich jak np. domy opieki długoterminowej8

Jacek Leszczyński

Źródła
1 https://www.shorelinecleanup.ca/impact-visualized-data
2 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/plastics-proposed-integrated-management-approach.html#toc0
3 http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-366-1-2019-eng.pdf
4 https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2019/06/10/canada-ban-harmful-single-use-plastics-and-hold-companies-responsible
5 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/canadian-environmental-protection-act-1999.html
6 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/science-assessment-plastic-pollution.html
7 https://www.surreynowleader.com/news/plastics-industry-says-its-products-are-not-toxic-urges-govt-to-rethink-label/
8 https://www.ctvnews.ca/climate-and-environment/canada-banning-plastic-bags-straws-cutlery-and-other-single-use-items-by-the-end-of-2021-1.5135968?cache=%3FclipId%3D68597