Czy przemiał to odpad? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Czy przemiał to odpad? Jest…

Czy przemiał to odpad? Jest odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie Stowarzyszenia „Polski Recykling”

Jak pisaliśmy wcześniej (Plastech, 25.02.2019) Stowarzyszenie "Polski Recykling" zwróciło się do Ministerstwa Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie klasyfikacji przemiałów tworzyw sztucznych oraz o rozważenie uregulowania tej kwestii poprzez wprowadzenie właściwych i jednoznacznych zapisów  w prawie.

Jak informowali nas członkowie oraz inne podmioty z branży, od interpretacji Inspektora Ochrony Środowiska (lub innych organów przeprowadzających kontrolę) zależało czy przemiał tworzyw sztucznych był uznany za odpad czy za produkt i bardzo często stosowano zasadę, niezgodną ze stanem faktycznym, iż każdy przemiał jest odpadem. Kwestia, aby czyste, jednorodne przemiały tworzyw sztucznych nie były traktowane jako odpad, jest jedną z najważniejszych dla wielu firm w branży recyklingu, w tym oczywiście także członków Stowarzyszenia "Polski Recykling".

Podczas Walnego Zebrania w Bydgoszczy podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do Ministerstwa Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska. Pismo zostało sporządzone przez Sławomira Packa - Wiceprezesa Zarządu SPR przy współpracy z Martą Romanowską i od grudnia 2018 roku oczekiwano na stanowisko Ministerstwa Środowiska. Na początku marca nadeszła odpowiedź z resortu, która wyjaśnia  wątpliwości w sposób korzystny dla branży recyklingowej.

Chociaż przemiały tworzyw sztucznych spełniają pierwsze cztery warunki z art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach*, to w przypadku odpadu tworzyw sztucznych nie zostały określone wymagania w przepisach Unii Europejskiej. Dlatego należy przyjąć, że przepisy dotyczące utraty statusu odpadu nie mają zastosowania. W takiej sytuacji należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie przez odwoływanie się do kryteriów utraty statusu odpadów oraz definicji recyklingu z ustawy o odpadach.

Jednak Ministerstwo Środowiska podaje również, że przemiał tworzyw sztucznych nie będzie odpadem jeśli zostanie udowodnione, że stanowi produkt spełniający normy jakościowe jak dla  surowca pierwotnego i bez dalszego przetwarzania (w tym regranulacji), będzie mógł być bezpośrednio wykorzystany w procesie produkcyjnym. Będzie on traktowany jak produkt, a proces wytworzenia tego produktu z odpadu jako recykling. W tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z utratą statusu odpadu, ale z wytworzeniem produktu w ramach prowadzonego procesu recyklingu.

Stowarzyszenie z dużym zadowoleniem zauważa, że ta odpowiedź Ministerstwa ułatwi rozmowy z inspektorami podczas kontroli. W razie szczegółowych pytań dotyczących tej kwestii Stowarzyszenie "Polski Recykling" prosi o kontakt.

*Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie następujące warunki: przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów, a zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska oraz spełniają wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

Źródło: Stowarzyszenie "Polski Recykling"
Aloha
Aloha

Wysłany: 2019-03-22 21:33:22

jeżeli przemiał nie będzie odpadem to czy wtedy nadal jest odwrotne obciążenie vat czy trzeba sprzedawać z doliczonym vatem. bo jedno ochrona przyrody a drugie urząd skarbowy?

Marcabru
Marcabru
*.146.228.192

Wysłany: 2019-04-04 09:39:56

Aloha, będzie surowcem wtórnym, na które też stosuje się odwrotne obciązenie.

Alize
Alize
*.206.211.77

Wysłany: 2019-05-20 13:46:04

Jakie badania jakościowe można wykonać i gdzie, aby udowodnić, że przemiał spełnia normy jakościowe?

Ciekawa
Ciekawa
*.50.139.154

Wysłany: 2019-11-15 13:11:19

Witam, czy gdzieś można przeczytać całe pismo Ministerstwa Środowiska?

AndyM
AndyM
*.88.189.42

Wysłany: 2019-11-18 18:31:59

Dołączam się do prośby jak wyżej o pełny tekst odpowiedzi z MŚ

Jacek_l
Jacek_l

Wysłany: 2019-11-19 14:31:35

W celu otrzymania pełnej treści odpowiedzi z MŚ proszę o kontakt bezpośrednio ze Stowarzyszeniem "Polski Recykling". sekretariat@polskirecykling.org

Safom
Safom
*.253.200.169

Wysłany: 2020-02-19 15:02:13

Przemiał z butelek PET jst w końcu odpadem? Przeciez jego cena przekracza momentami wartość oryginału.


Reportaże

Forum

Ramones

Własna firma produkcyjna 2021-06-06

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09

Tipen1

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-04-06

Yellow

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-03-23

Cosmoplast

Wtrysk PA6 GF 30 2021-03-20