Czy rury z tworzyw sztucznych to dobry wybór?

Czy rury z tworzyw sztucznych…

Tworzywa sztuczne, to nowoczesne i popularne materiały wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak np. przemysł opakowań, przemysł samochodowy, budownictwo oraz przemysł kabli i przewodów. Olbrzymi wpływ mają one również na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a w szczególności na innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.

Pierwsze tworzywa sztuczne powstały pod koniec XIX wieku, a już ok. 1935 roku. rozpoczęto produkcję rur tworzywowych z polichlorku winylu. W ostatnich dziesięcioleciach przemysł tworzyw sztucznych rozwijał się niezwykle dynamicznie, bowiem jego produkty stały się wykładnikiem nowoczesności i efektywności gospodarek na świecie.

Od kilkunastu lat obserwujemy wyjątkowo dynamiczny  rozwój rynku rur z tworzyw sztucznych. Największymi europejskimi producentami rur tworzywowych są Włochy, Niemcy i Francja. Wytwarza się tam niemal 50 proc. wszystkich rur tworzywowych na Starym Kontynencie. Rynek budowlany plasuje się na drugim miejscu jeśli chodzi o użycie tworzyw sztucznych.

W Polsce zapotrzebowanie na nie wyniosło w 2017 roku 3,5 mln ton. Przemysł budowlany (25,9%) był drugim co do wielkości konsumentem tworzyw sztucznych, zaraz po opakowaniowym (32,5%). W porównaniu do średniej europejskiej, w naszym kraju mniej zarysowana jest przewaga produkcji opakowań nad drugim sektorem wykorzystania tworzyw sztucznych - budownictwem (w Polsce - 32,5% vs 25,9%, w Europie 39,5% vs 19,4%).1

Ogólnie rzecz biorąc, mimo ogólnie złego nastawienia do tworzyw sztucznych, wydaje się że branża rur z tworzyw sztucznych ma przed sobą przyszłość. 

Rury z tworzyw sztucznych odgrywają szczególna rolę w odniesieniu do systemów związanych z transportem wody pitnej, gazu oraz ścieków, a także w różnego rodzaju podziemnych instalacjach. Cienkościenne rury z tworzyw sztucznych stały się integralnym składnikiem zarówno w przemyśle jak też we wszystkich projektach budowlanych. 

Spośród tworzyw sztucznych wykorzystywanych w instalacjach sanitarnych za najstarszy uważa się polichlorek winylu (PVC), którego produkcję rozpoczęto już w latach 30-tych. Następne tworzywa powstają  po wojnie: polietylen LDPE (1945), HDPE (1955) polipropylen PP (1955), polietylen sieciowany PEX (1968).

W systemach doprowadzających i odprowadzających stosowane są przede wszystkim rury z polietylenu (PE) i polichlorku winylu (PVC-U), a także z polipropylenu (PP). Rury te mogą być całkowicie jednolite (rury pełnościenne) albo posiadać strukturę dwu - lub wielowarstwową. Dzięki temu możliwe jest takie zastosowanie rur, które w szczególności odpowiada stosownym wymogom danego medium oraz zewnętrznym obciążeniom naziemnym.

Rury z tworzyw sztucznych, w porównaniu z rurami z betonu czy stali, są stosunkowo młodymi produktami, jednak ich udział w rynku gwałtownie rośnie. Systemy rur z tworzyw sztucznych znajdują coraz częściej zastosowanie w zakresie średnic nominalnych, które były dotąd domeną rur betonowych i stalowych. Wynika to głównie z korzystnych cech systemów rur z tworzyw sztucznych. Ich położenie wiąże się z niskimi kosztami, są trwałe (co najmniej  100 lat), łatwe w konserwacji i utrzymaniu oraz nadają się do renowacji istniejących zepsutych sieci przewodów.

A jest co naprawiać. Awarie sieci to w Polsce codzienność - mamy nawet do 100 tys. awarii rocznie. Przyczyną jest m.in. przestarzała infrastruktura, której pełne odnowienie może potrwać 100 lat. W  wielu miastach Polski ponad 50% długości sieci wodociągowej stanowią przewody działające dłużej niż 50 lat, a 45% - przewody w wieku 25-50 lat. W strukturze materiałowej sieci ciągle 35% stanowią stare rurociągi z żeliwa szarego, 10% ze stali, a 4% z azbestocementu.2

Tworzywa sztuczne to "Dobry Wybór"

Mimo iż systemy wodociągowe z tworzyw sztucznych należą do najlepszych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, przyświecająca ich producentom idea ustawicznego podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych zaowocowała podjęciem przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) inicjatywy mającej na celu uhonorowanie i wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Służy temu wprowadzenie Znaku PRiK "Dobry Wybór".

Inicjatywa Znaku "Dobry Wybór" jest logiczną konsekwencja dotychczasowych działań Stowarzyszenia PRiK w zakresie dbałości o najwyższa jakość systemów wodno - kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych na polskim rynku.

Znak PRiK "Dobry Wybór" jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wprowadzenie Znaku PRiK "Dobry Wybór" ma również promować wspieranie działań proekologicznych, podnoszących jakość i standardy życia; dbałość o prawidłowość stosowania produktów z tworzyw sztucznych; dobre praktyki w biznesie; popularyzowanie projakościowego sposobu prowadzenia działalności; wspieranie firm dążących do ciągłego doskonalenia w zarządzaniu jakością i firmą.


Znak PRiK Dobry Wybór