Dassault Systèmes integruje rozwiązanie desktopowe z platformą 3DExperience w chmurze

Dassault Systèmes integruje…

Zapowiedziana na tegorocznym 3DExperience World nowa oferta od Dassault Systèmes jest już dostępna: 3DExperience Solidworks bezproblemowo łączy oprogramowanie desktopowe Solidworks z chmurową platformą 3DExperience. Pozwala to małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) korzystać ze środowiska do projektowania produktów w chmurze. Rozwiązanie zapewnia bezproblemową współpracę, funkcjonalność zarządzania cyklem życia produktu (PLM), bezpieczną infrastrukturę i skalowalną moc obliczeniową dla złożonych zadań symulacyjnych. 

W trakcie trwającej obecnie transformacji cyfrowej, przy rosnącej presji konkurencyjnej oraz ze względu na indywidualne potrzeby klientów, rośnie zapotrzebowanie MŚP na cyfrowe modele biznesowe i łatwą integrację wszystkich dostępnych danych. Zazwyczaj kolejnym logicznym krokiem na tej drodze jest użycie skalowalnego rozwiązania PLM. 

Aby spełnić taki profil wymagań, Dassault Systèmes w swoim pakiecie 3DExperience Solidworks łączy zakres funkcjonalny Solidworks z intuicyjną platformą 3DExperience. Centralne, oparte na chmurze środowisko projektowania i rozwoju produktów oferuje firmom kompleksowe, skalowalne usługi pozwalające na realizację złożonych projektów przy niskich kosztach administracyjnych i inwestycyjnych oraz bez angażowania kosztownej infrastruktury. Integracja danych z platformą 3DExperience otwiera użytkownikom wiele nowych możliwości sięgających aż po stworzenie kompletnego środowiska PLM dla płynnej pracy zespołowej. Zespoły projektowe otrzymują bezpieczny i niezależny od lokalizacji oraz urządzeń dostęp do wszystkich informacji, równocześnie mogą współpracować ponad granicami struktur firmy. 

W zależności od obszaru zastosowania, można definiować wiele ról dla pracowników, zapewniając w ten sposób nadanie im wszystkich wymaganych dla wykonywanych zadań funkcji. W ten sposób pracownik otrzymuje dokładnie te narzędzia, których potrzebuje, aby mógł optymalnie realizować swoje zadania we współpracy z zespołem. Role są przydzielane w sposób elastyczny, w razie potrzeby można w dowolnym momencie przydzielać dodatkowe. Ponadto, platforma 3DExperience pozwala użytkownikom na korzystanie z technologii chmurowej o elastycznie skalowalnej mocy obliczeniowej, dzięki czemu nawet najbardziej skomplikowane i nieliniowe zadania symulacyjne, które w przeszłości zajmowały dużo czasu, są rozwiązywane na platformie w najkrótszym możliwym czasie. Podstawę platformy stanowi bezpieczna i sprawdzona infrastruktura chmurowa Dassault Systèmes, która umożliwia firmom sektora MŚP korzystanie z pełnego zakresu usług platformy 3DExperience z wykorzystaniem ich cennych danych odnośnie rozwoju produktów.

fot-biodapt

Pakiet 3DExperience Solidworks może być wdrożony bardzo szybko: dla nowych klientów oferta jest dostępna w trzech wersjach - Standard, Professional i Premium. Pakiet Standard zawiera wszystkie funkcje niezbędne do projektowania produktu, natomiast wersja Professional uzupełnia asortyment o moduł 3D Sculptor będący oprogramowaniem do modelowania kształtów organicznych i złożonych powierzchni. Użytkownicy Premium otrzymują ponadto dostęp do programu 3DExperience Solidworks Simulation Designer. 

Dotychczasowi klienci mogą nadal korzystać z wersji desktopowej Solidworks bez ograniczeń. Dzięki 3D Connector istniejące środowisko graficzne można łatwo zintegrować z platformą 3DExperience w chmurze bez konieczności realizacji skomplikowanego wdrożenia i bez ponoszenia kosztów, zaś potrzeba uzupełnienia systemu o dodatkowe funkcje PLM lub symulacyjne może zostać zaspokojona natychmiastowo.

Oprócz dostarczenia oprogramowania, Dassault Systèmes, wraz z wyspecjalizowanymi partnerami, swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą wspiera użytkowników w płynnym wprowadzaniu technologii chmurowej i platformy 3DExperience. Dzięki szkoleniom online, dostępowi do dynamicznej społeczności internetowej i wsparciu ze strony wykwalifikowanych lokalnych resellerów, firmy mogą w pełni wykorzystać potencjał platformy 3DExperience.


Czytaj więcej:
Druk 3D 213

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska