Dassault Systèmes optymalizuje koszty pojazdów w Grupie Renault

Dassault Systèmes optymalizuje…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Grupa Renault wykorzystuje możliwości analizy danych w ramach platformy 3DExperience, aby zrozumieć wzrost cen surowców i modelować najbardziej odpowiednie scenariusze optymalizacji w celu zmniejszenia wpływu na koszty produkcji pojazdów.

Wdrożenie rozwiązania do analizy kosztów rozszerza zakres korzystania Grupy Renault z platformy 3DExperience w chmurze, od projektowania i inżynierii po strategiczne funkcje biznesowe, takie jak kalkulacja kosztów oraz zakupy, umożliwiając nowym użytkownikom wniesienie wkładu w technologiczną i cyfrową transformację producenta samochodów. Dostęp do opartych na danych, praktycznych spostrzeżeń, które są prezentowane za pośrednictwem wirtualnej kopii bliźniaczej pojazdu, oferuje im innowacyjne sposoby na zrównoważenie projektowania pojazdów z działalnością biznesową.

Konkurencyjni producenci samochodów muszą balansować zrównoważony rozwój z wymogami regulacyjnymi, a także inflacją. Wysoce zmienne ceny surowców spowodowane konfliktami zbrojnymi, kryzysami zdrowotnymi, zmianami klimatycznymi, wymaganiami konsumentów i innymi czynnikami globalnymi utrudniają zapewnienie zwrotu z inwestycji przy dostosowaniu ceny pojazdu do kosztu jego części.

W tej trudnej rzeczywistości gospodarczej platforma 3DExperience zapewnia Grupie Renault unikalne połączenie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wspólnych procesów biznesowych i spójnego modelu danych 3D pojazdu, aby lepiej zarządzać wpływem niestabilności rynku na działalność biznesową. Grupa Renault może agregować projekty wyposażenia, konfiguracje, dane historyczne i prognozy, a także testować różne scenariusze projektowe w ramach wirtualnych kopii bliźniaczych, aby zrozumieć, przewidzieć, oszacować i zoptymalizować ceny oraz koszty pojazdów, jak i usprawnić negocjacje dotyczące zakupu wyposażenia, dzieląc się tymi spostrzeżeniami z innymi interesariuszami

- Niedawno  poinformowaliśmy o wirtualnym bliźniaku samochodu i przedsięwzięciu wspierającym plan "Renaulution”. Nasze rozwiązanie do analizy kosztów wykorzystujące sztuczną inteligencję Netvibes umożliwiło firmie Renault zintegrowanie danych w całym przedsiębiorstwie w mniej niż sześć miesięcy. Teraz rozszerzamy wykorzystanie wirtualnego bliźniaka z pojazdu na łańcuch dostaw. W tym niepewnym czasie nasze rozwiązania dały firmom możliwość symulowania i przewidywania skutków braków w łańcuchu dostaw lub podwyżek cen surowców. Ten projekt rozszerza wykorzystanie platformy na nowych odbiorców biznesowych w Grupie Renault, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom naszej dekady, takim jak inflacja, zmienność i wymogi regulacyjne - powiedziała Laurence Montanari, wiceprezes ds. przemysłu transportowego i mobilności w Dassault Systèmes.

Grupa Renault wykorzystuje rozwiązanie branżowe „Global Modular Architecture” oparte na platformie 3DExperience, które integruje rozwiązanie do analizy kosztów. Jest ono dostępne również dla firm z innych branż, obsługiwanych przez Dassault Systèmes.


Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska