Dick Stolwijk prezesem Basell Orlen Polyolefins

Dick Stolwijk prezesem Basell Orlen Polyolefins
Od 1 grudnia br. Dick Stolwijk pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Wcześniej, od marca 2008 r. Stolwijk sprawował funkcję członka zarządu BOP, dyrektora Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw oraz prezesa zarządu Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS). Na stanowisku prezesa BOP Stolwijk zastąpił zmarłego w październiku Steve'a Dwyera.

Pochodzący z Holandii Dick Stolwijk posiada stopień naukowy doktora chemii i od 25 lat związany jest z przemysłem chemicznym. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Shell, a następnie kontynuował ją w firmie, która obecnie nosi nazwę LyondellBasell. Ma duże doświadczenie w zakresie zastosowania poliolefin, a także zarządzania, marketingu i sprzedaży, które zdobył w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rozwiązań biznesowych dotyczących zarządzania klientami, marketingu oraz łańcucha dostaw. Przed rozpoczęciem pracy w Polsce Dick Stolwijk był szefem globalnej jednostki biznesowej LyondellBasell zajmującej się gatunkami polipropylenu Metocene. W ciągu ostatnich kilku lat zainicjował i wdrożył wiele zmian w BOP i BOPS, które pomogły uchronić obie spółki przed kryzysem makroekonomicznym, co z kolei przełożyło się na coraz lepsze wyniki finansowe. Od 2008 r. Dick Stolwijk jest także Prezesem Fundacji PlasticsEurope Polska.

Drugą zmianą w zarządzie BOP jest powołanie do jego składu Heleny Huovinen. Pełni ona funkcję Dyrektora Marketingu, Sprzedaży i Łańcucha Dostaw oraz objęła stanowisko prezesa zarządu BOPS.

Helena Huovinen pochodzi z Finlandii. Posiada stopień naukowy doktora chemii, który zdobyła na Helsinki University of Technology oraz w Instytucie Maxa Plancka w Mülheim an der Ruhr w Niemczech. Pracuje w LyondellBasell od 15 lat. Wcześniej pełniła funkcje związane ze sprzedażą i inżynierią chemiczną w innych firmach. W LyondellBasell zdobywała doświadczenie w działach zajmujących się rozwojem zastosowań polimerów, serwisem technicznym, jak również zarządzaniem sprzedażą i marketingiem. Ostatnio była Menedżerem ds. Marketingu LyondellBasell z siedzibą w Rotterdamie w zakresie folii polipropylenowych.

W zarządzie BOP zasiadają ponadto: Jerzy Nowaliński - Dyrektor ds. Produkcji oraz Jacek Podgórski - Dyrektor Finansowy.