Dobre półrocze Grupy TVK

To było dobre półrocze dla Grupy TVK, węgierskiego producenta granulatów polietylenowych, unimodalnych oraz granulatów polipropylenowych PP typu homo i kopo. Poprzez swojego generalnego przedstawiciela firmę TVK Polska koncern działa również w naszym kraju. Jak na razie z polskiego rynku pochodzi ok. 15 proc. przychodów eksportowych TVK. Tym samym nasz kraj jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o strukturę sprzedaży TVK.

Pierwsza połowa 2007 r. przyniosła koncernowi 645 mln euro przychodów. To wynik o 4 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ub. roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2006 r. kwota ta sięgała bowiem 593,9 mln euro. Tylko w drugim kwartale tego roku przychody osiągnęły poziom 336 mln euro. Rok temu ten okres został zamknięty przez koncern wielkością 291,1 mln euro.

W przywoływanym okresie zwiększyły się tez zdolności wytwórcze zakładów TVK w węgierskim Tiszaújváros. Zakłady te zajmują się produkcją m.in. granulatów polietylenów unimodalnych i bimodalnych HDPE Tipelin, granulatów polietylenów LDPE Tipolen oraz granulatów polipropylenów typu homo i copo PP Tipplen.

W pierwszej połowie tego roku zwiększył się tam wolumen produkcji o 3 proc. przede wszystkim dzięki większej wielkości produkcji odbywającej się w fabryce HDPE - 2. Co ciekawe na ten wzrost nie wpłynęło obniżenia produkcji LDPE –1 oraz planowane na styczeń 2008 r. całkowite zamknięcie tej fabryki. Co ważne w ciągu sześciu miesięcy 2007 r. zwiększył się wolumen produkcji monomerów i to o 5 proc. Ponadto moce produkcyjne fabryki Olefin-2 przekroczyły swoje dotychczasowe zdolności.

Na działanie TVK duży wpływ mają tendencję na światowych rynkach chemii, W drugim kwartale 2007 średnie ceny polimerów na europejskim rynku wzrosły o 3-7 proc w porównaniu z poprzednim kwartałem. W ciągu sześciu miesięcy tego roku podskoczyły też o 7-12 proc., w porównaniu z podobnym okresem 2006 r., średnie notowania cen polietylenu.

Warto też podkreślić, że już w połowie roku TVK zrealizował 51 proc. przychodów z eksportu. Biorąc pod uwagę strukturę eksportowej sprzedaży koncernu, to jej czołówka wygląda następująco: rynek niemiecki (18 proc.), rynek włoski (17 proc.), rynek polski (15 proc.), rynek brytyjski (5 proc.), rynek francuski oraz austriacki (po 4 proc.)
W całym ubiegłym roku eksport stanowił 48 proc. przychodów TVK. O punkt wzrósł udział rynku niemieckiego, natomiast również o jeden punkt spadł udział Polski. Łącznie sprzedaż wyniosła wtedy 1,16 mld euro i byłą największa w historii.

Analizując szczegółowo wartość sprzedaży uzyskane w 2007 r. w TVK przez największe grupy produktowe, to przedstawiala się ona w ten sposób

  • olefiny - 202,32 mln euro, z czego sprzedaż krajowa 184,68 mln euro, sprzedaż eksportowa 17,64 mln euro,
  • LDPE - 55,81 mln euro, z czego sprzedaż krajowa 26,99 mln euro, sprzedaż eksportowa 28,82 mln euro,
  • HDPE - 225,41 mln euro, z czego sprzedaż krajowa 21,14, sprzedaż eksportowa 204,27 mln euro,
  • PP – 146,86 mln euro, z czego sprzedaż krajowa 68,38, sprzedaż eksportowa 78,48 mln euro,
  • pozostałe wpływy ze sprzedaży - 15,80 mln euro, z czego sprzedaż krajowa 15,44 mln euro, sprzedaż eksportowa 0,36 mln euro.


W tej chwili Grupa zatrudnia na całym świecie 1,2 tys. pracowników. W naszym kraju przedstawicielem koncernu jest firma TVK Polska. Od początku tego roku oprócz koordynacji sprzedaży polimerów na rynku polskim odpowiada ona także za rynek Litwy, Łotwy i Estonii. TVK jest również wyłącznym reprezentantem w Polsce słowackiego producenta tworzyw SLOVNAFT Petrochemicals. Obie firmy stanowią dywizję petrochemiczną węgierskiego koncernu MOL.

O uznanej pozycji TVK Polska świadczyć może choćby fakt uhonorowania firmy statuetką Gazeli Biznesu 2006 w rankingu opracowywanym przez Puls Biznesu. Przedstawiciele TVK statuetkę odebrali w maju tego roku.