Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty w I półroczu 2017

Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty w I półroczu 2017
Wzrost przychodów, zysku netto i doskonałe wyniki w segmencie Tworzyw. Grupa Azoty podsumowuje pierwsze półrocze 2017r. Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2017 wykazała przychody na poziomie 4,87 mld zł (wzrost o 5% r/r) przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 714 mln zł (wzrost o blisko 3% r/r) oraz zysku netto na poziomie 378 mln zł (wzrost o 7% r/r). Filarem wzrostu wyników wciąż pozostawały tworzywa, które wraz z obszarem Pigmentów zrekompensowały w całości tendencje w segmentach opartych na gazie.

- Grupa Azoty bardzo umiejętnie radziła sobie z wyzwaniami rynkowymi pierwszego półrocza tego roku, co przełożyło się na zauważalną poprawę kluczowych parametrów finansowych. Równolegle, konsekwentnie realizowaliśmy ambitne plany rozwojowe, wdrażając program inwestycyjny na poziomie 501 mln zł z zaplanowanej na ten rok puli 1,3 mld zł. Jesteśmy na etapie kolejnych uzgodnień dotyczących projektów budowy instalacji zgazowania węgla oraz instalacji PDH. Mam pełne przekonanie, że nasza determinacja w osiąganiu celów zapisanych w obowiązującej strategii Grupy Azoty przełoży się nie tylko na wzmocnienie pozycji biznesowej Spółki, lecz wpłynie na wzrost i poprawę konkurencyjności całej polskiej gospodarki - powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- W samym drugim kwartale br. przychody w skali Grupy były wyższe o 23 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 2,18 mld zł przy znaczącym wzroście wyniku EBITDA o 84 mln zł wynoszącym 261 mln zł (zmiana o 47%) oraz zyskiem netto w wysokości 122 mln zł, co oznacza wzrost o 74 mln zł rok do roku – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes ds. finansowych w Grupie Azoty. – Obserwowane już kolejny kwartał przetasowania na globalnym rynku tworzyw sztucznych, w szczególności zmiany legislacyjne w Chinach, zredukowały nadpodaż na rynku, a dobra koniunktura w sektorze motoryzacyjnym i włókienniczym pozwala mieć nadzieję na kontynuację trendu dla segmentu Tworzyw. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy rekordowy wzrost w tym segmencie wyniku EBITDA o 146 mln zł w relacji do I półrocza 2016 roku, kiedy to wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynosił -25 mln zł. Za powód do zadowolenia poczytujemy sobie również wypracowanie w I półroczu 2017 marży EBITDA na poziomie 16%, wobec zeszłorocznych wartości ujemnych na poziomie -4%. Wartym odnotowania jest także fakt, iż poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA byłby wyższy o blisko 24 mln zł, gdyby nie odpisy majątku w Grupie Azoty Puławy i jej spółce zależnej w Chorzowie.

Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w pierwszym półroczu 2017 miały:

  • wysoki popyt na produkty tworzywowe będący źródłem wysokich delt poliamid – benzen;
  • utrzymująca się koniunktura w przemyśle i budownictwie wpływająca na znaczącą poprawę w Pigmentach;
  • wyższe poziomy cen gazu wpływające na wyniki segmentu Nawozów;
  • rosnąca konkurencja w segmencie nawozów saletrzanych;
  • wzrost cen propylenu wpływający na obniżenie marż alkoholi OXO.

Tworzywa

W segmencie Tworzyw Grupa wykorzystywała w dalszym ciągu bardzo dobrą koniunkturę na kluczowych rynkach odbiorców poliamidu, realizując historyczne maksima cen i marż, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku operacyjnym EBITDA przyrastającym r/r ponad 140 mln zł. Grupa zanotowała marże w okolicach 16%. Przychody w segmencie w tym czasie wzrosły o 171 mln zł (wzrost o blisko 30%).

Chemia

W segmencie Chemia odnotowano spadek wyniku EBITDA o niespełna 14 mln zł przy wzroście sprzedaży o 136 mln zł (do poziomu 1 264 mln zł). Kluczowym aspektem pogorszenia wyniku były tendencje cen gazu z wpływem na marże na melaminie i mocznik techniczny (przy nieznacznie wyższych cenach sprzedaży sięgających 2/3%) oraz rosnące ceny propylenu (o blisko 56%) przewyższające dynamikę cen produktów OXO (średnio ok 22%). Pozytywne sygnały płynące z obszaru Pigmentów pokazały solidny przyrost przychodów i marży EBITDA (do poziomu 22% z ponad 6% w roku ubiegłym), które pozwoliły częściowo zrekompensować spadki wyników w pozostałych obszarach.

Nawozy

Z perspektywy poszczególnych segmentów Nawozy w całym okresie 6 miesięcy wykazały spadek wyniku EBITDA o ok 104 mln zł (notując poziom za I półrocze 2017 rok w wysokości 385 mln zł) głównie z uwagi na wyższe o ponad 20% ceny gazu oraz spadkowe tendencje cen sprzedaży w segmencie nawozów wieloskładnikowych (zwłaszcza dla produktów NPK). Całościowo zrealizowana marża EBITDA w segmencie spadła do poziomu 14% z 18% w 2016 r.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 301

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8