Druty magnetyczne z powłoką poliimidową: Przewaga w >800V EV

Druty magnetyczne z powłoką…

Rozbiciu elektrycznemu wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych można zapobiec stosując termoplastyczny poliimid TPI. Polimer ten może być powlekany metodą wytłaczania, podobnie jak inne polimery, ale Aurum TPI zmniejsza straty elektryczne i magnetyczne. Aurum ma najwyższy Tg spośród wszystkich dostępnych na rynku termoplastów, 245°C, a jego wydajność izolacji, szczególnie w temperaturach powyżej 150°C, przewyższa każdą inną znaną izolację.

W miarę jak sektor motoryzacyjny przechodzi na pojazdy elektryczne, stosowane są nowe polimery, które oferują wyższe właściwości elektryczne i termiczne. Aby zapewnić lepszą integrację systemu, redukcję masy i zmniejszenie rozmiarów w systemach o wyższym napięciu, szybsze ładowanie i dłuższe odległości ładowania, należy zapobiegać awariom elektrycznym za pomocą wysokotemperaturowych materiałów izolacyjnych. AURUM zmniejsza straty elektryczne i magnetyczne dzięki wysokiemu porównawczemu wskaźnikowi śledzenia (CTI) > 600 V.

Termoplastyczny poliimid (TPI) produkowany przez Mitsui Chemicals z Japonii i sprzedawany przez Beiglo GmbH jest znany z doskonałej stabilności termicznej, odporności na wysokie temperatury i solidnych właściwości izolacji elektrycznej. Druty magnetyczne powlekane TPI są odpowiednim wyborem do zastosowań wysokonapięciowych (800 V i więcej). Oto kilka kluczowych cech drutów magnetycznych powlekanych Aurum do zastosowań mobilnych wysokiego napięcia:

  • Odporność na wysokie temperatury: Zdolność do wytrzymywania podwyższonych temperatur w ogóle i najlepsza w swojej klasie wydajność w pobliżu miejsc spawania.
  • Stabilność termiczna - zapewnia stabilność termiczną w szerokim zakresie temperatur, gwarantując integralność izolacji nawet w temperaturach znacznie powyżej 150°C.  
  • Izolacja elektryczna - doskonałe właściwości izolacji elektrycznej zapobiegające awariom elektrycznym oraz zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność systemu.  
  • Elastyczność - zachowuje elastyczność nawet w wysokich temperaturach, umożliwiając łatwe nawijanie podczas procesu produkcyjnego i elastyczność w końcowym zastosowaniu.    
  • Odporność chemiczna - Odporność na wiele substancji chemicznych, zwiększająca trwałość powłoki w różnych środowiskach chłodzenia.
  • Wysoka wytrzymałość dielektryczna - wysoka wytrzymałość dielektryczna Aurum pomaga zapobiegać powstawaniu łuków elektrycznych i awarii.
  • Lekkość - druty magnetyczne z powłoką Aurum są lekkie, ponieważ nawet o 30% mniejsza objętość izoluje lepiej niż inne, powszechnie stosowane materiały.

Aurum to półkrystaliczny TPI odpowiedni do powlekania proszkowego, formowania wtryskowego i wytłaczania, o najwyższej w swojej klasie temperaturze zeszklenia (Tg = 245°C). Wytłaczanie Aurum do izolacji przewodów jest bardzo ekonomiczne, pozwala na uzyskanie bardzo cienkich warstw (30-40% cieńszych niż PEEK), ma lepszą elastyczność i dobrą kompatybilność z olejami chłodzącymi / smarującymi. Termoutwardzalne poliimidy są znane od wielu lat w izolacji elektronicznej, ale termoplastyczny PI oferuje nowe sposoby masowej produkcji izolacji poliimidowej dla przemysłu motoryzacyjnego.

Zbadano druty magnetyczne powlekane wytłaczaniem i szyny zbiorcze powlekane proszkowo: parametry wydajności, w tym przyczepność do miedzi i aluminium, odporność na temperaturę, elastyczność i wartości dielektryczne, zostały ocenione i porównane z emaliami PAI, powłoką PEEK i innymi materiałami izolacyjnymi.

aurum-coated-wires
Druty magnetyczne powlekane Aurum


Czytaj więcej:
Kable 18