ERG w 2011 roku był lepszy niż w 2010 roku

ERG w 2011 roku był lepszy niż w 2010 roku
ERG w minionym roku poprawił sprzedaż w dziedzinie folii, ale i poniósł straty na sprzedaży wyrobów wtryskowych. Ogólnie jednak wyniki były bardzo pozytywne.

Notowana na GPW spółka ERG odnotowała w minionym roku dość spory wzrost wolumenu sprzedaży, co wprost przełożyło się na wartość osiągniętego przychodu. Podskoczyła ona w stosunku rok do roku o 42 proc., a zysk netto doszedł do poziomu 2,53 mln zł wobec 1,57mln zł w wcześniejszym. Co więcej, spółka w 2011 r. zrealizowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 3,07 mln zł i był on wyższy o ponad 41 proc. od tego osiągniętego w 2010 r.

Uzyskane wyniki to przede wszystkim efekt wzrostu poziomu sprzedaży i stabilizacji cen surowców, głównie polietylenu niskiej gęstości, co w konsekwencji dało możliwość realizacji przyjętej strategii sprzedażowej. Poza wzrostem wartościowym sprzedaży i zysku netto firma zwiększyła sprzedaż w ujęciu ilościowym w obszarze wyrobów foliowych.

I tak w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. ilość sprzedanych produktów foliowych była większa aż o 50 proc. w stosunku do roku 2010. Pozwoliło to spółce uzyskać zarobek w kwocie 65,01 mln zł w stosunku do 39,63 mln rok wcześniej. Wysoki poziom sprzedaży odnotowany został wśród folii wielowarstwowych, termokurczliwych oraz moletowanych. Na tak korzystne wyniki miały wpływ przede wszystkim intensywne działania prohandlowe na obszarze kraju oraz intensyfikacja procesów związanych z rozwojem eksportu.

Drugi filar działalności firmy, czyli sprzedaż wyrobów wtryskowych przyniósł już jednak słabsze rezultaty niż w 2010 r. Tutaj sprzedaż wyniosła 5,87 mln zł wobec 6,12 mln zł rok wcześniej. W tym okresie także marża na sprzedaży wynosząca 642 tys. zł była niższa od roku poprzedniego, kiedy to osiągnęła poziom 673 tys. zł.

ERG to jeden z czołowych w kraju przetwórców tworzyw sztucznych, w skład którego wchodzi wydział folii, gdzie produkowane są folie polietylenowe opakowaniowe i termokurczliwe, folie specjalistyczne, wyroby foliowe oraz wydział wyrobów wtryskowych z produkcją opakowań transportowych, wyrobów AGD. Wyroby spółki trafiają do odbiorców przemysłu hutniczego, ale też do browarów, producentów napojów i wód, opakowań giętkich oraz przemysłu motoryzacyjnego.


brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska