Elastyczność: wada czy zaleta?

Potwierdzone przez niezależnych ekspertów z branży wyniki przyniosły bardzo użyteczne informacje. Po pierwsze, nawet w przypadku zastosowania niewłaściwych metod ułożenia rur w ciągu 4 lat badań nie odnotowano problemów związanych z uszkodzeniami lub stabilnością rur. Po drugie, badania wykazały, że ugięcie pojawia się zaraz po zakopaniu rury, a po zakończeniu procesu osiadania gruntu osiąga ono wartość końcową (maksimum) i przez cały okres eksploatacji rury już się nie zwiększa. Po trzecie wykazano, że zarówno głębokość instalacji, jak i poziom obciążenia ruchem drogowym nie mają istotnego wpływu na ugięcie, a kluczowym czynnikiem determinującym deformację rur nie jest ich sztywność, a raczej jakość wykonania instalacji. Wreszcie, nawet w przypadku źle przeprowadzonej instalacji, oczekiwane odkształcenie rur jest znacznie mniejsze od dopuszczalnego poziomu określonego w normach krajowych, a zatem można powiedzieć, że rury elastyczne mają wbudowany współczynnik bezpieczeństwa.

Badania te były zgodne z innymi podobnymi obserwacjami prowadzonymi w systemach kanalizacyjnych na terenie całej Europy. Przykładowo, prace przeprowadzone w Szwecji przez Larsa Erica Jansona (na rurach z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków i wody) wskazują, że rury z PE i PVC mogą być poddawane znacznym obciążeniom bez ryzyka wystąpienia pęknięć. W Niemczech Hoechst przez 40 lat prowadził testy rur z PE - również bez oznak pęknięć.

We wcześniejszym badaniu TEPPFA wykopane po 38 latach eksploatacji elastyczne rury z wielu miejsc w całej Europie także nie wykazały utraty stabilności.

Na podstawie wszystkich tych różnorodnych badań można wysnuć jednobrzmiący wniosek, że deformacja rur w systemach elastycznych nie ma większego wpływu na ich wydajność. Podobnie unikatowe właściwości plastikowych systemów rurowych, zwłaszcza ich naturalna wytrzymałość, oznaczają, że są one bardziej odporne na skutki przemieszczanie się gruntu. Podsumowując, elastyczność to w większym stopniu kluczowy czynnik wpływający na długą żywotność systemów rurowych z tworzyw sztucznych niż wada tego typu systemów.

Co zatem dzieje się z rurą kanalizacyjną od chwili jej instalacji?

Przede wszystkim, warunki instalacji rur mogą się zmieniać praktycznie co metr w zależności od wielu czynników, do których należą rodzaj gleby, poziom wód gruntowych czy gradient nachylenia terenu. Rury produkowane z tradycyjnych, sztywnych materiałów nie wykazują ugięcia, przez co uważa się je za bardziej odpowiednie do zmiennych warunków instalacyjnych.

Jednakże, warunki naziemne nie są jednakowe przez cały czas życia rury. Rury elastyczne w przeciwieństwie do tych wykonywanych z materiałów sztywnych podążają za ruchami gruntu - niezależnie od tego czy są one wywołane wzrostem i obniżaniem się poziomu wód gruntowych czy też np. silnym mrozem powodującym zwiększenie się objętości wody w glebie.

Na przestrzeni lat mogą również zachodzić różne zmiany na powierzchni. Na przykład, natężenie ruchu drogowego może się bardzo zwiększyć w stosunku do tego, które było początkowo przewidywane.

Mając na uwadze wszystkie te zmienne - od warunków terenowych w trakcie instalacji po zmiany zachodzące zarówno pod, jak i na powierzchni ziemi - można być pewnym, że elastyczne rury tworzywowe doskonale spełnią swoje zadanie w różnych warunkach pracy.


brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia