Elastyczność: wada czy zaleta?

Dzięki dużej odkształcalności, rury termoplastyczne są bardzo bezpieczne. Mogą podlegać odkształceniom, jednak ze względu na zmieniające się w czasie warunki gruntowe oznacza to bezpieczeństwo użytkowania. Gdy rury charakteryzują się większą sztywnością niż otaczająca je gleba, muszą być wystarczająco odporne na naprężenia wynikające z ruchu drogowego i innych sił. Z kolei rura elastyczna przenosi wspomniane obciążenia do podsypki i otaczającej ją gleby.

Powyższe tezy zostały poparte badaniami dotyczącymi rur zakopanych w gruncie (Buried Pipes), przeprowadzonymi w celu przebadania wytrzymałości i integralności rur tworzywowych. Badania obejmowały kompleksowe testy prowadzone w terenie na materiałach o różnej sztywności, przy różnych rodzajach gleby i różnych warunkach instalacyjnych, jak również badania laboratoryjne przy symulacji różnych obciążeń, różnych głębokościach instalacji, różnych ciśnień roboczych i z uwzględnieniem upływu czasu.

Wniosek? Rury tworzywowe, zapewniające równocześnie dużą elastyczność i wytrzymałość, w pełni nadają się do zastosowań w inżynierii cywilnej.

TEPPFA (The European Plastic Pipe and Fittings Association) to Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych założone w 1991 r. z siedzibą w Brukseli. Dziesięć międzynarodowych firm-członków TEPPFA oraz 14 krajowych stowarzyszeń z terenu Europy reprezentuje 350 firm produkujących rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Firmy stowarzyszone w TEPFFA osiągają roczną wielkość produkcji rzędu 3 mln ton, zatrudniając bezpośrednio 40 000 pracowników, przy łącznej sprzedaży rocznej o wartości 12 miliardów €.

Podstawowym zadaniem TEPPFA jest promowanie zalet systemów rur z tworzyw sztucznych poprzez prezentację solidnych danych rzeczowych oraz reprezentowanie interesów europejskiego sektora rur i kształtek z tworzyw sztucznych na poziomie decydentów UE.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) jest organizacją, która od wielu lat zajmuje się upowszechnieniem rur i kształtek z tworzyw sztucznych jako przyjaznych człowiekowi, funkcjonalnych i nieszkodliwych dla środowiska wyrobów. Stowarzyszenie jest jedną z bardziej aktywnych polskich organizacji branżowych.

Współpracuje z krajowymi i europejskimi instytucjami normalizacyjnymi. Dzięki tej współpracy zdecydowana większość norm europejskich dotycząca rur z tworzyw sztucznych została przetłumaczona i wprowadzona jako Polskie Normy PN EN.

JL
na podst. materiałów TEPPFA i PRiK


brak
 

The European Plastic Pipes and Fittings Association

Belgia