Ergis-Eurofilms podsumował pierwsze półrocze

Ergis-Eurofilms podsumował…
Grupa Ergis zanotowała w pierwszym półroczu 2009 r. rekordowy w swojej historii wynik sprzedaży. Zrealizowała też istotne inwestycje w swojej spółce Flexergis.

Grupa Ergis to lider w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w naszym regionie. Pierwsze półrocze tego roku obfitowało w firmie w kilka istotnych wydarzeń.

Firma właśnie ogłosiła swoje wyniki za pierwsze sześć miesięcy tego roku. Z tytułu sprzedaży osiągnęła rezultat 59,9 mln zł, czyli o 26,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 24 mln zł i był wyższy aż o 140 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Wpływ na poprawę wyników miało obniżenie kosztów działalności, poprawa produktywności oraz osłabienie złotego. Grupa zanotowała w tym okresie przewagę eksportu nad importem, co wpłynęło pozytywnie na wskaźniki zyskowności. Przychody ze sprzedaży wyniosły 277 mln zł i były o 4,9 proc. niższe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 7,9 mln zł. Niewielki spadek obrotów wynikał głównie ze spadku cen surowców, który przełożył się na obniżenie cen transakcyjnych części asortymentu. Sprzedaż w ujęciu ilościowym utrzymywała się natomiast na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i była niższa o 2 proc. od odnotowanej w tym samym okresie 2008 r.

Fabryka Ergis-Eurofilms w Wąbrzeźnie

Tyle jeśli chodzi o wyniki ekonomiczne. Pierwsza połowa roku upłynęła w koncernie również na ważnej inwestycji. Przeprowadzono ją w spółce Flexergis. W nowowybudowanej hali zainstalowano kolejną fleksograficzną maszynę drukarską. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom możliwe będzie obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych Flexergis o 25 proc. Inwestycje umożliwią także realizację zleceń, których wykonanie do tej pory nie było możliwe ze względu na ograniczenia techniczne starszych maszyn. Wzmacnianie potencjału w spółce Flexergis jest najważniejszym działaniem rozwojowym podjętym w tym roku w całej Grupie Ergis.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to firma będzie skupiać się na rozwoju podstawowych obszarów swojej działalności, czyli folii PVC i folii stretch. Kontynuowana będzie również ekspansja na rynku taśm PET, na którym Ergis - Eurofilms zaistniał po raz pierwszy w 2007 r. i w którym systematycznie zwiększa swój udział.

- Nasze wyniki potwierdzają tezę, że kryzys sprzyja prawidłowo reagującym na sytuację rynkową polskim firmom, a do takich należy Grupa Ergis. W pierwszym półroczu istotnie umocniliśmy pozycję lidera w produkcji folii stretch w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki odpowiedniej reakcji na symptomy spowolnienia gospodarczego możemy pochwalić się najwyższym w historii Spółki półrocznym zyskiem operacyjnym. Jednocześnie nadal rozważamy sposób refinansowania kredytów, którymi sfinansowaliśmy ekspansję na rynku niemieckim. Jedną z możliwości jest finansowanie typu mezzanine (jest to forma finansowania umożliwiająca finansowanie kapitału własnego - idealna w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej – przy. red.). Ostatnie ocieplenie sytuacji na giełdzie sprawia jednak, że coraz bardziej prawdopodobna staje się emisja akcji lub obligacji - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms.

Czytaj więcej: Rynek 847 Sprzedaż 133

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska