Ergis zarabia na inwestycjach

Ergis zarabia na inwestycjach
Grupa Ergis po trzecim kwartale roku: dobre wyniki finansowe i pierwsze efekty zrealizowanego programu inwestycyjnego.

Grupa Ergis zanotowała w trzecim kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 171,6 mln zł, czyli o 6,4 proc. wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,8 mln zł (wzrost o 38,5 proc.), a zysk netto sięgnął 4,8 mln zł, wobec straty w tym samym okresie rok wcześniej.

Obecnie Grupa koncentruje się na uzyskaniu pełnych zdolności produkcyjnych uruchomionej w pierwszym półroczu tego roku linii do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz zwiększaniu wydajności produkcji folii PET w Wąbrzeźnie na linii przeniesionej z Berlina.

Firma, analizując opisywany okres, zwraca uwagę przede wszystkim na wysoką dynamikę sprzedaży folii stretch (8,6 proc.), folii twardych PVC (18,3 proc.) oraz opakowań drukowanych (15,6 proc.). Wzrosty te były odpowiednio efektem wspominanego już wykorzystania linii w Oławie oraz wzrostu konkurencyjności w przeniesionej z Berlina do Wąbrzeźna produkcji folii twardych, a także uruchomienia nowej linii do laminacji opakowań w Nowym Sączu.

Z kolei wzrost przychodów ze sprzedaży folii miękkich to efekt wzrostu eksportu tego produktu o 42 proc., do którego przyczyniły się w największej mierze sukcesy w sprzedaży folii i płacht izolacyjnych oraz folii okleinowych.

Grupa Ergis po trzecim kwartale roku: dobre wyniki finansowe i pierwsze efekty zrealizowanego programu inwestycyjnego.


Pod względem rentowności trzeci kwartał był dla Grupy najlepszy w całym 2012 r. i poprawiła ona wyniki na wszystkich poziomach. Poprawa rentowności operacyjnej wystąpiła zarówno w Ergis-Eurofilms, jak i w innych spółkach Grupy.

- Z satysfakcją odnotowujemy, że największa poprawa wyników w trzecim kwartale nastąpiła w tych trzech sektorach działalności Grupy, których dotyczył zakończony w drugim kwartale program inwestycyjny. Konsekwentnie realizując złożone wcześniej deklaracje, koncentrujemy się obecnie na wykorzystaniu zdolności produkcyjnych uruchomionej w pierwszym półroczu linii do produkcji trzydziestotrzywarstwowej folii stretch nano w Oławie oraz zwiększaniu wydajności produkcji folii PET w Wąbrzeźnie. Mamy nadzieję, że oznaki spowolnienia gospodarki nie pokrzyżują naszych planów – ocenia Tadeusz Nowicki, prezes Ergis - Eurofilms.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska