Europejska dyrektywa RoHS przeredagowana

Europejska dyrektywa RoHS… PlasticsEurope cieszy się z wyniku prac legislacyjnych nad przeredagowaniem dyrektywy RoHS.

Stowarzyszenie PlasticsEurope, zrzeszające producentów tworzyw sztucznych w Europie z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Parlament Europejski przeredagowanej dyrektywy RoHS, w pełni wspierając jej cel, którym jest zmniejszenie wpływu na środowisko sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przemysł tworzyw sztucznych uważa, że przeredagowana dyrektywa RoHS w obecnym kształcie w istotny sposób przyczyni się do budowania spójnej, w pełnej zgodnej z rozporządzeniem REACH, metodologii dokonywania oceny ryzyka związanego z substancjami stosowanymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Trzy elementy w nowo przyjętej poprawionej dyrektywie w sposób szczególny sprzyjać będą konkurencyjności przemysłu europejskiego, zapewniając jego innowacyjny wzrost:


1. Została usunięta lista substancji priorytetowych do zastąpienia w przyszłości (Załącznik III), która nie była oparta na faktach popartych naukowo
2. Załącznik IV, w którym umieszczane się zakazane substancje, nie będzie rozszerzany bez należytego uzasadnienia.
3. W sposób bezpośredni wskazana została konieczność zachowania spójności metodologii oceny ryzyka wg Dyrektywy RoHS z metodologią REACH.

Te trzy konstruktywne propozycje zyskały prawie jednogłośne wsparcie Parlamentu Europejskiego: 640 głosów za przy 12 głosach wstrzymujących i 3 przeciwko.

Jean-Pierre De Grève, z-ca Dyrektora Wykonawczego PlasticsEurope powiedział: - Dzięki tej decyzji europejskie koła ustawodawcze potwierdziły, że prawo będzie stanowione w oparciu o solidne podstawy naukowe i będzie ono w dalszym ciągu sprzyjać rozwojowi konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dodając stwierdził, że wyniki tego głosowania wskazują na zaufanie dla wysiłków przemysłu europejskiego w dziedzinie R&D i innowacji oraz stanowią zachętę do dalszego rozwijania działalności w tych dziedzinach.

Czytaj więcej:
Prawo 406