Europejski przemysł tworzyw sztucznych w pigułce

Europejski przemysł tworzyw… Ukazała się polska edycja najnowszego raportu "Fakty o tworzywach sztucznych 2015", wydawanego co roku przez europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope. Publikacja zawiera aktualne informacje o europejskim przemyśle tworzyw sztucznych wraz z podstawowymi danymi na temat rynku tworzyw oraz najnowszymi analizami dotyczącymi zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Europie.

Przemysł tworzyw sztucznych to ważny dział gospodarki europejskiej, zatrudniający ponad 1,45 mln pracowników w blisko 62 tys. firm, z czego większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Branża ta z rocznymi obrotami na poziomie 350 mld euro generuje także istotny wkład do finansów publicznych.

Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2014 wyniosła 311 mln ton (łącznie termoplasty i poliuretany oraz tworzywa termoutwardzalne, kleje oraz polimery do produkcji powłok i uszczelnień), z czego w Europie wyprodukowano 59 mln ton. Europa pozostaje drugim co do wielkości producentem tworzyw na świecie. Trzy czwarte europejskiego zapotrzebowania na tworzywa do przetwórstwa pochodzi z 5 krajów (Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania).

Największe ilości tworzyw sztucznych (39,5 proc.) wykorzystywane są do produkcji opakowań, natomiast udział drugiego w kolejności sektora budowlanego wynosi nieco ponad 20 proc., a motoryzacji - 8,6 proc.

Zawarte w raporcie dane o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych wskazują na stałe zwiększanie się stopnia odzysku odpadów tworzyw sztucznych. Europejskie wartości średnie poziomów recyklingu i odzysku energii w 2014 roku wyniosły odpowiednio 29,7 proc. oraz 39,5 proc. Jednocześnie w wielu krajach głównym sposobem postępowania z odpadami tworzyw sztucznych w dalszym ciągu pozostaje składowanie na wysypiskach.

Dzieje się tak również w Polsce, gdzie w roku 2014 na składowiska trafiło blisko 56 proc. odpadów tworzyw sztucznych. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Holandia składuje się zaledwie ok. 1 proc. tego typu odpadów.

Ze strony internetowej PlasticsEurope Polska można pobrać pełną publikację "Fakty o tworzywach sztucznych 2015" oraz szczegółowe dane na temat polskiego rynku tworzyw sztucznych, które opublikowane zostały we wrześniu br. w Raporcie Rocznym Fundacji PlasticsEurope Polska.

Czytaj więcej:
Analiza 393

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska