Filtracja na wtryskarkach

Warto wiedzieć, że przy mocnym zanieczyszczeniu filtra ssawnego powstaje niebezpieczeństwo zmniejszenia strumienia oleju przepływającego do pompy oraz negatywnego wpływu uszkodzeń kawitacyjnych. Filtr ssawny jest szczególnie wrażliwy na obecność produktów starzenia oleju, które mogą być usuwane z tkaniny filtracyjnej tylko z dużą trudnością. Po kilku dniach przestoju, zwłaszcza w przypadku starszych wtryskarek, stan ten staje się rozpoznawalny dzięki wyraźnej emisji nietypowych dźwięków, co sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra ssawnego.

Niektórzy producenci maszyn zrezygnowali ze stosowania filtra ssawnego przy równoczesnym przejściu na filtrację dokładną (6 do 12 mikronów). Jak wynika z doświadczeń, w maszynach tych nie wystąpiły jeszcze uszkodzenia pomp spowodowane dużymi zanieczyszczeniami.

Idealnym rozwiązaniem jest zgrubny kosz ssawny z prętem magnetycznym oraz z funkcją uszczelniania zbiornika.

Druga grupa filtrów to filtry ciśnieniowe. Są one obecnie filtrami najczęściej montowanymi we wtryskarkach, przy czym filtr taki jest instalowany za jedną lub za kilkoma pompami i oczyszcza olej wypływający z pompy i to zanim przepłynie on przez inne elementy konstrukcyjne.

Z uwagi na wysokie ciśnienie oraz jego pulsacje wymagana jest wysoka jakość materiału filtracyjnego w celu wyeliminowania wyrywania włókien filtracyjnych. Cenną zaletą filtracji ciśnieniowej, a w szczególności filtracji pełnostrumieniowej, jest ochrona systemu przy wysokich natężeniach cyrkulacji. Filtracja ciśnieniowa pozwala na uzyskiwanie najlepszych klas czystości przy ilości cyrkulacji przez zbiornik wynoszącej co najmniej 4 na godzinę, a optymalnie 10na godzinę i przy dokładności filtracji równej 3 mikrony.

Wada takiego rozwiązania polega na tym, że jeśli przy podwyższeniu wydajności pompy (powyżej 200 l/min) ma być zachowana dająca się zaakceptować początkowa różnica ciśnień, to przy pomocy filtracji ciśnieniowej niemożliwe jest poprawa dokładności filtracji do 3 mikronów. Korpusy filtrów są tak duże i ciężkie, że ich wymiana jest bardzo pracochłonna. W przypadku wtryskarek z pompami o wysokiej wydajności lepszym rozwiązaniem jest filtracji w odgałęzieniu (filtracja równoległa) lub kombinacja obu systemów. Przy dużym strumieniu objętości należy wybrać w filtrze ciśnieniowym gorszą dokładność filtracji i równolegle do tego przeprowadzać filtrację bardzo dokładną części oleju w strumieniu odgałęzionym (1 do 3 mikronów).

Należy koniecznie wiedzieć, że w przypadku kilku typów pomp lepsze dla uzyskania niezmiennej klasy czystości jest zainstalowanie filtrów ciśnieniowych za pompami o stałej wydajności.