Filtracja na wtryskarkach

W małych maszynach stosowana jest zwykle częściowa filtracja na przewodzie powrotnym do zbiornika. Filtrowana jest przy tym część strumienia powrotnego. Wadą tego rodzaju filtracji, występującą przy nieoptymalnym zaprojektowaniu, jest duża pulsacja powracającego oleju, co może prowadzić do obecności zbyt dużej ilości zanieczyszczeń bardzo drobnych.

Kolejna warta do omówienia kategoria to filtry w odgałęzieniu. Tego rodzaju filtr w odgałęzieniu, zwany również filtrem obejściowym, jest filtrem pracującym całkowicie niezależnie od wahań ciśnienia hydraulicznego w maszynie. Podstawową zasadą przy tego rodzaju filtracji powinno być zasysanie brudnego oleju z przewodów powrotnych w pobliżu zbiornika i odprowadzanie go po przefiltrowaniu w pobliże miejsca zasysania. Niekiedy kombinację pompy, filtra i silnika instaluje się oddzielnie. Rozwiązaniem umożliwiającym zainstalowanie filtracji w odgałęzieniu jest również dołączenie do istniejącego zespołu pomp dodatkowego stopnia pompowania w obszarze niskich ciśnień.

Działanie filtra w odgałęzieniu cechuje duża dokładność filtracji od 1 do 3μm; małe obciążenia oleju przez niskie ciśnienie w obejściu; ciągłe oczyszczanie układu jednak tylko przy dużej cyrkulacji przez zbiornik; niskie koszty filtracji dzięki dużej trwałości filtrów; możliwość dodatkowego wykorzystania przez integrację chłodzenia oleju oraz wyższe zużycie energii wskutek zainstalowania dodatkowej pompy cyrkulacyjnej.

Przy takiej koncepcji maszyn MC i przy zastosowaniu oleju hydraulicznego o wysokiej jakości uzyskiwane są w praktyce trwałości filtrów ponad 8 tys. godzin pracy. Osiągane są klasy czystości 15/12/09 i lepsze. Jest to rozwiązanie tanie i efektywne.

Ten rodzaj filtracji jest często wykorzystywany równocześnie do chłodzenia oleju hydraulicznego poprzez zainstalowanie w przewodzie powrotnym chłodnicy oleju. Przy instalacji należy zwrócić uwagę, aby w obszarze zasysania pomp w maszynie nie dochodziło do większych zawirowań, co może doprowadzić do uszkodzenia pompy. Aby możliwe było uzyskiwanie i utrzymywanie wysokich klas czystości, konieczne jest odpowiednie ustalenie wydajności cyrkulacji objętości zbiornika.

Na koniec warto zapoznać się nieco z tematem filtracji wentylacyjnej. Zapobiega ona wnikaniu zanieczyszczeń do zbiornika hydraulicznego podczas wymiany powietrza.

Należy koniecznie wiedzieć, że zaleca się zastosowanie filtra wentylacyjnego o dokładności filtracji zbliżonej do filtracji oleju. W praktyce dobre wyniki są uzyskiwane przy dokładności 3 mikronów.

Cykle wymiany wkładów filtracyjnych są uzależnione od stopnia zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu wtryskarki (wielkość emisji pyłów). Podczas gdy przy pracy w czystym pomieszczeniu wystarczający jest kilkuletni cykl wymiany, w zakładach o wysokiej emisji pyłów konieczne są coroczne wymiany wkładów filtracyjnych. W halach wtryskarek o małej emisji pyłów i równoczesnej filtracji pyłu przy transporcie i suszeniu granulatu wystarczająca jest wymiana co dwa do trzech lat. W zakładach przetwórstwa wtryskowego o małym zapyleniu możliwości wnikania zanieczyszczeń przez układ wentylacji zbiorników oraz przez cylindry hydrauliczne są niewielkie.