Filtracja na wtryskarkach

Teraz warto przejść do problematyki zastosowania filtrów ciśnieniowych za pompami regulowanym.

W przyszłości, ze względu na oszczędność energii, coraz częściej stosowane będą pompy z regulacją proporcjonalną. Odnośnie filtrów wysokociśnieniowych zainstalowanych za pompami regulowanymi stawiane są wysokie wymagania. Pulsująca ilość tłoczonego medium oraz wahające się ciśnienia mogą obniżać sprawność filtracji. Dla uniknięcia przerw w filtracji skuteczne okazało się zastosowanie w praktyce wysokiej jakości obejściowych zaworów rewersyjnych, które przy wahaniach na pompie szybko reagują w obszarze ujemnym poprzez szybkie otwieranie.

Wynikiem umieszczenia filtra wysokociśnieniowego za pompą są nieco większe wahania klas czystości. Jeśli dąży się do utrzymywania klasy czystości na stałym, dobrym poziomie, wówczas zalecane jest dodatkowe zainstalowanie filtracji obejściowej o dokładności 1 mikrona. Taka kombinacja spełnia wysokie wymagania odnośnie stałego uzyskiwania dobrej klasy czystości.

Poniższy rysunek przedstawia wtryskarkę wyposażoną w dodatkowy filtr 1μm zainstalowany w odgałęzieniu w celu ciągłego uzyskiwania dobrej klasy czystości.

Wpisz tytuł dla obrazu

Oto kolejny przykład zastosowania dodatkowego, optymalnego rozwiązania filtracji bardzo dokładnej za pompami regulowanymi

Wtryskarka koncernu KraussMaffei została wyposażona przez producenta w filtrację 3 mikronów. Wartość Beta zastosowanego filtra 3 mikronów wynosiła zaledwie 75, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń bardzo drobnych nie nastąpiło.

Jakie były efekty?

Gdy nawet po 1,5 tys. godzin pracy nie nastąpiło usunięcie cząstek o wielkości 2 mikronów, oczyszczenie zostało dokonane przy pomocy filtracji 1 mikrona. Po ponownym wzroście zakresu zanieczyszczeń bardzo drobnych, przy stanie 7,3 tys. godzin pracy zastąpiono filtr na większy filtr 3 mikronów o wartości Beta 200 i lepszym przepływie. Należy tutaj również zauważyć występowanie lekkich wahań klas czystości wynikających z pulsacji ciśnienia, jednak obecnie udział zanieczyszczeń bardzo drobnych jest o cztery klasy korzystniejszy, a więc mamy do czynienia z przykładem pozytywnego wyniku umieszczenia filtra ciśnieniowego za pompą regulowaną.

Kontrola pompy regulowanej pod kątem możliwych oddziaływań tego dużego zanieczyszczenia bardzo drobnego wykazała zużycie na bieżniach tłoków.
Poniższy rysunek przedstawia powstające uszkodzenie pompy po ok. 10 tys. godzin pracy. Bardziej efektywna filtracja pozwoliłaby już od samego początku uzyskiwać lepszy wynik.

Wpisz tytuł dla obrazu

Niektórzy producenci maszyn stosują przed regulowanym blokiem wtryskowym oddzielny filtr ciśnieniowy jako filtr ochronny. Przy wysokim stopniu czystości panującym w takiej maszynie daje się zauważyć, że filtry po przezbrojeniu systemu filtracji na dokładność filtracyjną 3 mikronów nie ulegają zabrudzeniu nawet po wielu latach.

Pomimo tego godna polecenia jest wymiana filtra po określonej ilości przepracowanych godzin, tak aby zapobiec zmęczeniowemu pęknięciu wkładu filtracyjnego na skutek zmian ciśnienia. Przy wysokiej czystości oleju w maszynie stwierdzono, że także filtry ochronne (filtry metalowe) wbudowane w zaworach proporcjonalnych i regulacyjnych nie wykazywały już żadnych zanieczyszczeń i musiały być wymieniane wyłączeni w celach profilaktycznych.