Firma SABIC na targach Plastpol

Firma SABIC na targach Plastpol
Na targach Plastpol 2011, koncern tworzywowy SABIC produkujący zarówno tworzywa masowe jak i konstrukcyjne przedstawia swój stale rozwijający się zakres zaawansowanych rozwiązań materiałowych na polski rynek. Te innowacyjne technologie zostały opracowane dla polskich klientów działających zarówno w dotychczasowych, jak i nowych sektorach rynku. Szczególny nacisk położono na infrastrukturę, inżynierię płynów oraz sektory opakowań, elektryczny/elektroniczny, towarów konsumpcyjnych, i oświetleniowy.

Piotr Kwiecień, dyrektor zarządzający biurem sprzedaży polimerów firmy SABIC w Polsce, powiedział: „Polska jest strategicznym, priorytetowym obszarem dla firmy SABIC i jesteśmy dumni z bycia jednym z czołowych dostawców poliolefin dla polskich przedsiębiorstw. Odnotowaliśmy istotny wzrost w głównych segmentach – takich jak branża opakowaniowa i towarów konsumpcyjnych. Dalej inwestujemy w nowe rozwiązania materiałowe, aby zaspokoić zmieniające się wymogi rynku, pomagając klientom w osiąganiu lepszych wyników i wydajności. Rozwiązania nasze obejmują między innymi liniowy polietylen niskiej gęstości dla opakowań z folii wielowarstwowej i nowe surowce do produkcji rur. Posiadamy globalne zasoby i systemy, aby w pełni wspierać silny rozwój polskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.”

„Oprócz ciągłego opracowywania nowych materiałów dla kluczowych rynków, takich jak branża elektryczna, w tym roku skupiamy większa uwagę na szybko rozwijających się sektorach, jak sektor medyczny, oświetlenie LED i inżynieria płynów”- dodaje Al Ghelani, regionalny menadżer na Europę Wschodnią firmy SABIC Innovative Plastics. „Przede wszystkim koncentrujemy się na zastąpieniu konwencjonalnych surowców - stali i aluminium - wysoce wyspecjalizowanymi tworzywami i mieszankami – takimi jak tworzywa Ultem i Noryl oraz mieszanki LNP.

Ważna jest dla nas bliska współpraca z klientami, szczególnie z zespołami ds. badań i rozwoju oraz wykorzystanie naszego zaplecza, jak Centrum Badawczo Rozwojowe Inżynierii Płynów w Holandii [Fluid Engineering Centre of Excellence], gdzie posiadamy urządzenia do intensywnych testów i opracowywania projektów inżynieryjnych, co będzie kluczowe dla sukcesu nowych projektów.

Specjalistyczne materiały dla branży elektronicznej i medycznej
Mieszanki LNP o wysokim ciężarze właściwym (HSG), ekranujące promieniowanie radiacyjne są odpowiedzią na nadchodzące zmiany dotyczące klauzuli wyłączenia zamiany ołowiu dla produktów kategorii 8 Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS). Mieszanki LNP Faradex ekranujące promieniowanie elektro-magnetyczne zapewniają ochronę przed zakłóceniami pochodzącymi z bezprzewodowych systemów monitorowania pacjentów, które coraz częściej stosowane są w warunkach domowych i w placówkach zapewniających długookresową opiekę.

Rozjaśnione radiatory LED przy zastosowaniu mieszanki LNP Konduit
Radiatory są ważne dla rozpraszania ciepła, które może znacznie zmniejszyć optymalny czas użytkowania lamp LED wynoszący 50000 godzin. Tradycyjnie są one wykonywane z aluminium, bądź też z czarnych lub szarych tworzyw przewodzących. Aby zaspokoić typowe wymagania konsumentów, co do bardziej atrakcyjnych rozwiązań oświetlenia LED, proponujemy mieszanki LNP Konduit w białym kolorze, lepiej współpracujące z białymi i kolorowymi żarówkami. Ponadto, ze względu na lepszą przewodność cieplną materiały te dają korzyści w zakresie projektowania i redukcji kosztów. Zastosowanie mieszanek LNP Konduit podnosi wydajność w porównaniu z odlewanym aluminium, które wymaga kolejnych operacji obróbki. Oferuje również większą swobodę w projektowaniu, w tym możliwość formowania kształtów o większej powierzchni dla lepszego odprowadzania ciepła.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 856

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska