GUS: rośnie produkcja sprzedana w branży tworzyw

GUS: rośnie produkcja sprzedana w branży tworzyw
Dane opublikowane przez GUS wskazują, iż produkcja sprzedana w branży tworzyw sztucznych i gumy była wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 9,3 proc.

Ogółem, produkcja sprzedana przemysłu była w czerwcu o 3 proc. wyższa niż przed rokiem i o 2,8 proc. wyższa niż w maju br. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym wskaźniki te wyniosły odpowiednio 4,5 i 3,1 proc. W stosunku do czerwca ub.r. wzrost odnotowano w 25 spośród 34 działów gospodarki.

Produkcja sprzedana w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku była o 0,4 proc. niższa niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Jednocześnie GUS poinformował, iż ceny produkcji sprzedanej w branży wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy w czerwcu br. były wyższe o 0,5 proc. w porównaniu z cenami w poprzednim miesiącu.