Gatunki polipropylenu Moplen Basell Orlen Polyolefins

Gatunki polipropylenu Moplen Basell Orlen Polyolefins
Firma Basell Orlen Polyolefins wprowadziła na krajowy rynek szeroki zakres standardowych i innowacyjnych gatunków polipropylenu Moplen do zastosowań wtryskowych. Są one wytwarzane w BOP w Płocku lub w innych fabrykach w Europie Zachodniej, należących do grupy LyondellBasell Industries (LBI).

Obecny zakres tworzyw produkowanych w wytwórni w Płocku obejmuje ponad 20 różnych typów homopolimerów i kopolimerów blokowych Moplen, stosowanych we wszystkich aplikacjach i technikach przetwórstwa. Największe zróżnicowanie wśród produkowanych gatunków polipropylenu dotyczy zastosowań wtryskowych – zarówno w przypadku homopolimerów, jak i kopolimerów blokowych PP.

W zastosowaniach wtryskowych wytwarzane przez BOP homopolimery Moplen odznaczają się stosunkowo dobrym zrównoważeniem właściwości optycznych i wysokiej sztywności. Gatunki te znajdują zastosowanie w produkcji szerokiej gamy artykułów konsumenckich, m.in. artykułów użytkowych i elementów sprzętu gospodarstwa domowego, akcesoriów meblarskich, zabawek i detali technicznych.


Gatunki o wskaźniku szybkości płynięcia powyżej 25 g/10 min są rekomendowane do wytwarzania detali o bardziej złożonych przekrojach, dłuższej drodze płynięcia oraz opakowań cienkościennych, które już od wielu lat są powszechnie stosowane w przemyśle mleczarskim i spożywczym. W porównaniu do homopolimerów PP, BOP wytwarza znacznie szerszy zakres kopolimerów blokowych (tzw. udarowych lub heterofazowych), które dzięki doskonałemu połączeniu udarności i sztywności w szerokim zakresie temperatur, gwarantują przetwórcy oraz odbiorcy końcowemu znacznie większe możliwości aplikacyjne.

W tym przypadku, dostępne gatunki do zastosowań wtryskowych wytwarzane są w szerszym zakresie wskaźnika szybkości płynięcia, tzn. od 4 do 70 g/10 min oraz przy zróżnicowanych właściwościach w zakresie udarności i sztywności. Gatunki o wysokim MFR, w połączeniu z pakietem kontrolowanej reologii stanowią interesujące i korzystne rozwiązanie dla przetwórców w zakresie podwyższenia produktywności poprzez lepsze wypełnienie gniazda formy, skrócenie czasu cyklu i zmniejszenie tendencji do paczenia.

Doskonałe połączenie właściwości mechanicznych, zwłaszcza dobrej udarności w niskiej temperaturze i sztywności sprawia, że kopolimery blokowe są z powodzeniem używane nie tylko w tych zastosowaniach konsumenckich tj. artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, skrzynki transportowe, wiadra, cienkościenne pojemniki do przechowywania żywności (z możliwością zamrażania), ale również w tych segmentach przemysłu, które do tej pory wykorzystywały tradycyjne rozwiązania, tj. motoryzacja, budownictwo.

Dość interesującym rozwiązaniem w budownictwie, które wykorzystuje gatunki polipropylenu o stosunkowo dobrych właściwościach mechanicznych w szerokim zakresie temperatur, są tuleje tworzywowe w systemach mocowań, które muszą spełniać określone wymagania, będące podstawą oceny ich przydatności do zamierzonego stosowania.

Dwa gatunki z oferty BOPS – Moplen EP300K i Moplen EP300M zostały przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej na zgodność z wymaganiami Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG (European Technical Approval Guidlines) dotyczących wyrobów budowlanych. W oparciu o uzyskane wyniki w zakresie oceny technicznej właściwości wytrzymałościowych, również pod wpływem środowiska o wysokiej zasadowości, Instytut Techniki Budowlanej potwierdził, że badane tworzywa Moplen EP300K i Moplen EP300M spełniają wymagania w zakresie zgodności z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 014 oraz ETAG nr 020.