Gorsze wyniki Azotów Tarnów

Gorsze wyniki Azotów Tarnów
Spowolnienie m.in. w przemyśle tworzywowym negatywnie odbiło się na wynikach Azotów Tarnów w trzecim kwartale tego roku. Segment tworzywa zanotował bowiem 11,1 mln zł straty operacyjnej wobec 54,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów po trzech kwartałach 2012 r. wyniósł 293 mln zł. Grupa zwiększyła przychody do 5,5 mld zł. Zysk operacyjny to 374 mln zł, a wynik netto Grupy zamknął się kwotą 293 mln zł.

Są to jednak znacznie gorsze zyski w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Uzyskane 11,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej to wynik znacząco gorszy od ubiegłorocznego, kiedy grupa zarobiła na czysto 100 mln zł, a także niższy niż konsensus rynkowy na poziomie 31,5 mln zł. Mniejszy był też zysk operacyjny. Spadł on bowiem do 20,7 mln zł z 152 mln zł rok temu, podczas gdy oczekiwania analityków oscylowały wokół 47,3 mln zł.

Lepsze niż konsensus były jedynie przychody, które wyniosły 1,7 mld zł. Wobec analogicznego okresu 2011 r. wzrosły o 29 proc. Ta dodatnia dynamika sprzedaży, to m.in. efekt ujęcia pełnej konsolidacji Zch Police w wynikach za trzeci kwartał roku. Miało to również odzwierciedlenie w poziomach sprzedaży nawozów (wzrost o 68 proc.) oraz pigmentów (wzrost o ponad 100 proc.).

Główne przesłanki spadku wyniku operacyjnego to znaczący wzrost cen kluczowych surowców produkcyjnych (benzen i fenol o blisko 20 proc., ortoksylen o 16 proc. czy też historyczne wzrosty szlaki tytanowej w segmencie pigmentów o ponad 150 proc.), który wyraźnie obniżył rentowność głównych segmentów operacyjnych Grupy.

Skonsolidowane przychody GK Azoty Tarnów po trzech kwartałach 2012 roku wzrosły o 68 proc. do poziomu 5,5 mld zł. Wyższą wartość sprzedaży w tym okresie w porównaniu do poprzedniego roku zanotowały segmenty nawozowy i pigmentów. Symptomy spowolnienia w branży motoryzacyjnej oraz budowlanej dało się odczuć w segmentach tworzyw sztycznych i OXO, które zanotowały niższą sprzedaż w stosunku do 2011 roku. To efekt głównie spadku cen poliamidów (w tym znaczna obniżka cen kaprolaktamu ) oraz poliamidu, spotęgowany niższym kursem wymiany wymiany euro na złótówkę w stosunku do 2011.

- Rok 2011 był wyjątkowo dobry dla branży chemicznej, a dla Azotów Tarnów był najlepszy w historii. Obecny, zgodnie z naszymi przewidywaniami, jest już znacznie gorszy, co spowodowane jest osłabieniem koniunktury w wielu sektorach gospodarki, do których dostarczamy finalne wyroby – podsumował Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 280

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8