Gospodarka odpadami - czas na radykalne zmiany

Gospodarka odpadami - czas…
Środowisko odzysku i recyklingu, w tym członkowie Stowarzyszenia „Polski Recykling”, już od wielu lat stało na stanowisku, iż bez silnego wsparcia rodzimej branży, Europa, w tym Polska, nie będzie w stanie poradzić sobie z odpadami których wytwarzamy coraz więcej. Zamknięcie się na eksport Chin, a w ostatnich tygodniach również Malezji, Wietnamu i Tajlandii spowodowało nadpodaż najgorszej jakości odpadów, co skutkowało również falą pożarów magazynów i składowisk.

Patologie w branży spowodowały nasilenie się konfliktów branży przetwarzania odpadów z mieszkańcami, którzy z obawy przed pożarami blokują wiele inwestycji w branży recyklingu, co rodzi obawy o dalszą kondycję polskiego recyklingu. Również policja we współpracy z Wojewódzkimi Inspekcjami Środowiska i Urzędami Marszałkowskimi z obawy przed niepokojem społecznym wzmożyła kontrole zakładów przetwarzania.

Nigdy wcześniej w historii polskiej gospodarki odpadami sytuacja nie była tak dramatyczna, że na wniosek Premiera RP Mateusza Morawieckiego została w trybie pilnym przegłosowana nowelizacja ustawy o odpadach i inspekcji. Ustawa wchodzi w życie 5 września 2018 r.

W związku z trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach i inspekcji, Stowarzyszenie „Polski Recykling” 10 października 2018 r. organizuje konferencję „Gospodarka odpadami - czas na radykalne zmiany”.

Podczas jednodniowego wydarzenia połączonego z konferencją prasową zostanie zaprezentowany raport, stworzony wspólnie z firmą doradczą PwC, mający na celu wskazanie kierunku dalszych zmian legislacyjnych. Więcej informacji znajduje na stronie Stowarzyszenia "Polski recykling" w dziale "Stowarzyszenie/Aktualności".

Konferencja będzie kontynuacją dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie: „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” w styczniu 2017 r. oraz "Recykling. Opakowania. Innowacje" we wrześniu 2017 r. Będzie to okazja zaprezentowania nowej koncepcji rozwiązań problemów gospodarki odpadami.

Termin konferencji zbiega się z ostatnimi wydarzeniami na szczeblu unijnym. W połowie kwietnia 2018 roku Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu tzw. pakiet odpadowy. Jest to kolejny krok wraz z nową dyrektywą składowiskową, dyrektywą opakowaniową i dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do realizacji założeń unijnej polityki środowiskowej, dążącej do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (circular economy).

Przez ostatnie dekady dominowało podejście do produktów, które można określić hasłem "wyprodukuj, wykorzystaj, wyrzuć". Niestety, zasoby na naszej planecie są ograniczone, a takie podejście nieuchronnie prowadzi do ich wyczerpywania. Gospodarka w obiegu zamkniętym to odpowiedź na linearne podejście cechujące nasze konsumpcyjne myślenie. Nowy model zakłada, że produkty mają być utrzymane w obiegu tak długo, jak to możliwe. Wszystkie działania, które do tego prowadzą, mieszczą się w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym - dlatego preferuje się recykling zamiast składowania i naprawę zużytego sprzętu zamiast jego wymiany na nowy. Co do zasady, zużyte produkty mają trafiać do obiegu ponownie po przetworzeniu - często jako części składowe zupełnie innych produktów wytworzonych w innych gałęziach przemysłu.EKOSORT FHU
EKOSORT FHU
*.77.207.81

Wysłany: 2018-08-31 21:25:47

podmiot wprowadzający odpad płaci opłate produktową ta opłata powinna wpłynąć na konto zbierającego a nie w całości do ORGANIZACJI ODZYSKU Dopłata do DPR dla przedsiębiorcy wynosi do 1MG 7 zł makulatury kod 15 01 01