Grupa Azoty Partnerem Strategicznym Kampanii Polska Chemia

Grupa Azoty Partnerem Strategicznym… Jedna z najsilniejszych grup kapitałowych polskiego przemysłu, Grupa Azoty S.A. została nowych Partnerem Strategicznym Kampanii „Polska Chemia”, prowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

- Kampania "Polska Chemia" to autorski projekt promujący sektor chemiczny, będący jednym ze strategicznych obszarów naszej gospodarki. Od niespełna trzech lat sukcesywnie budujemy coraz większą świadomość znaczenia i roli, którą Polska Chemia odgrywa w całym ekosystemie naszej narodowej gospodarki i naszego codziennego życia. W najbliższych miesiącach nadal będziemy się koncentrować na prowadzeniu dialogu z wieloma grupami interesariuszy - administracją, liderami opinii, organizacjami trzeciego sektora, konsumentami - mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Kampania "Polska Chemia" została zainagurowana w grudniu 2015 roku. Jest to najważniejsza w Polsce kampania społeczna związana z przemysłem, której celem jest wskazywanie znaczenia branży chemicznej dla całej narodowej gospodarki oraz wzmacnianie wizerunku sektora chemicznego jako dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

- Bardzo się cieszymy, że kolejna - po PKN Orlen S.A., który jest Partnerem Strategicznym od początku Kampanii - tak silna i znacząca polska firma została partnerem tak ważniej inicjatywy. Grupę Azoty S.A. możemy śmiało wskazać jako jedno z kluczowych przedsiębiorstw promujących Polską Chemię i będących jej wizytówką. Chcemy, by obraz całej branży był adekwatny do jej faktycznej, tak znaczącej roli dla gospodarki Polski. W najbliższych działaniach będziemy się nadal koncentrować na promocji kluczowych marek polskiego sektora chemicznego i pokazywaniu naszego (przyp. red. sektora chemicznego) zaangażowania w kwestie środowiskowe. "Polska Chemia" jest odpowiedzialna - za gospodarkę, środowisko naturalne, społeczności lokalne. Chcemy coraz szerzej wskazywać tę role i nadal pracować nad zmianą nieprawdziwego wizerunku, który bywa nam przypisywany. W ramach Kampanii planujemy również wydanie kolejnego specjalnego raportu przybliżającego znaczenie, specyfikę, kondycję i kierunki rozwoju polskiego sektora chemicznego. Chcemy żeby to był to swoisty przewodnik po branży - opowiada o planach na najbliższe kilkanaście miesięcy dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Grupa Azoty S.A. to ponad 90-letnia historia nie tylko Polskiej Chemii, ale i całej krajowej gospodarki. Grupa stoi na czele jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obecnie koncern zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Czytaj więcej: